VÃ¥r i hamnen
Vår i hamnen

Nyheter

[2019-09-22]   Hamnens vinterställning 2019 Efter sista vaktpasset den 15 oktober kommer landgångarna till brygga 2 och 5 att tas upp. Alla hänvisas till brygga 1 tills isen lägger sig, då även landgången där tas upp. OBS, att under mellantiden på brygga 1 är det enligt stämmobeslut tillåtet att fritt disponera platserna. Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07. /Styrelsen

[2019-08-14]   Tisdag den 13/8 på eftermiddagen uppmärksammade en av våra medlemmar en svart Audi som körde sakta genom hamnen med bakrutan nedvevad och filmade med mobiltelefon. Bilen var en hyrbil från Europcar. Vi uppmanar alla medlemmar att vara uppmärksam och vaksam inför sådana händelser och tecken på att man rekognoserar. Polisen har informerats om detta och om ni ser något liknande så ring 11414 eller 112 om det är ett misstänkt pågående brott. Ta dock inga risker eller initiativ som kan äventyra den personliga säkerheten.

[2019-07-12]   Nu finns det en minipråm för KSSF medlemmar att använda. Ser mer under "Service".

[2019-05-15]   Landgångarna kommer att sättas på plats nu på fredag. Traktorn kommer kl 9. Så snart de finns på plats börjar vi använda våra egna platser.

[2019-05-13]   Årets arbetsdagar är 28 maj (A) och 25 september (B).

[2019-05-03]   Årets vaktlista är publicerad!

[2018-05-04]   Årets vaktlista är publicerad!

[2017-09-07]   Höstarbetsdagen, för grupp B i raderna 100, 300 och 500, är 26 september kl 18.

[2017-06-30]   Meddelande från SCA: ”Det pågår en avverkning på Bergön som ombesörjs av SCA. Det är på öns södra del som avverkningen sker och kommer pågå ca 2 veckor. Virket kommer bortforslas med pråm från sundet mellan Bergön och Granholmen och skeppas direkt till industrierna i Piteå. Tänk på säkerhetsavståndet och gå inte närmare än 100 m från arbetande maskin!”

[2017-05-22]   Landgången till brygga två är på plats. Vi får samsas på den bryggan tills vidare.

[2017-04-20]   Årets vaktlista är publicerad. Finns att hämta på hemsidan.

[2017-02-08]   Plogchefen meddelar att isvägen nu är öppen!

[2016-10-09]   Brygga ett (rad 100 och 200) vinterställs efter söndag 16 oktober. Ingen båt får ligga kvar där då. Reparationsarbeten kommer att utföras och en flytkropp bytas ut.

[2016-07-11]   Hamnarna har fått en hjärtstarter av Lions Luleå. Den finns i vaktstugan.

[2016-06-09]   Vattenståndet är -65 idag. Kan vara besvärligt att ta sig in och ut i hamnen. Hissa motorn ordentligt!

[2016-05-10]   Alla landgångar är nu på plats. Från och med nu använder vi våra egna båtplatser!

[2016-04-08]   Vaktlistan kommer att publiceras senast 15 april.

[2016-04-05]   Kontrollera att du har anmält rätt telefonnummer till KSSF, så att det blir rätt i vaktlistan! (Se Medlemmar -> information om din båtplats)

[2016-02-12]   Enligt plogkommittén blir det plogning i morgon lördag.

[2016-02-12]   Isvägen plogades i går torsdag, men nu snöar och blåser det så den är nog snart svårframkomlig.

[2016-01-29]   I natt och i morgon lördag blir det hårt väder och i morgon högt vattenstånd. Det blir nog djupt vatten vid stränderna och svårt att ta sig upp från isvägen.

[2016-01-24]   Plogansvarig hälsar att isvägen nu är plogad hela sträckan. Den ska fortsätta att breddas under dagen så du som parkerar, parkera på mitten av vägen och inte vid kanten!

[2016-01-08]   Isväg 2016: Plogansvarig låter hälsa att isvägen kommer att öppnas när isen längs hela sträckan är uppmätt och det finns snö för att skapa karmar. Innan dess åker man på egen risk. För närvarande åker folk bil till storviken på norra Kallaxön, men det är alltså på egen risk.

[2015-05-05]   Parkeringsplatserna är markerade med rep i vanlig ordning. Vänligen respektera dem. Repen kommer att förses med remsor så småningom.

[2015-05-05]   Landgångarna är nu på plats. Hädanefter använder vi den egna båtplatsen.

[2015-04-27]   Vårarbetsdagen 2015 är 25 maj kl 18.30. Det är grupp A i raderna 100, 300 och 500 som går ut detta år.

[2015-04-15]   Vaktlistan för 2015 har publicerats! Se menyvalet Vaktlistan eller Hamnarna.

[2014-12-17]   KSSF kommer att hålla en extra stämma onsdag 14 januari kl 19.00 på Blackis. Huvudärendet är att besluta om fastighetsbestämning.

[2014-06-03]   Hamnchefen meddelar att andelsägare kan hämta kompostpåsar vid vaktstugan.

[2014-06-03]   Tack alla som deltog vid vårarbetsdagen i går!

[2014-05-12]   Viss kontaktinformation har ändrats i vaktlistan idag. Kopplingen mellan båtplats och vaktdatum ändras dock aldrig, så inte heller denna gång!

[2014-05-06]   Sopkärlen ställs ut och låses upp idag.

[2014-05-06]   Hamnchefen meddelar att bryggorna nu är sommarställda och klara inför båtsäsongen. Hädanefter använder vi alltså våra egna båtplatser.

[2014-04-22]   Vaktlistan för 2014 har publicerats. Se menyvalet Hamnarna eller Vaktlistan.

[2014-04-11]   Stämman är tisdag 6 maj kl 19.00 i Svartöstadens folkets hus, "Blackis".

[2014-02-28]   Isvägen är öppen. Se upp för håligheter/gropar vid nedfarten!

[2014-02-25]   Isvägen är stängd!

[2013-11-20]   På kvällen den 18 november hade vi mycket högt vattenstånd i kombination med kraftiga västlig vind. Det blev drygt +90 cm här i Luleå, i Kalix var det +101.

[2013-06-04]   Varning för lågt vattenstånd! Ser ut som att vattnet faller till -50 under morgondagen (tisdag).

[2013-06-03]   Varning för lågt vattenstånd! Ser ut som att vattnet faller till -50 under morgondagen (tisdag).

[2013-05-15]   Grävarbeten i hamnen torsdag eftermiddag och kväll!

[2013-05-09]   Arbetsdag 14 maj kl 18.00. Grupp A i rad 100, 300 och 500 går ut. Anslag finns vid bryggorna.

[2013-05-06]   Protokoll från stämman finns nu i arkivet.

[2013-04-27]   Stämman förflöt lugnt trots kaffebristen, och samtliga funktionärer återvaldes.

[2013-04-11]   Vaktlistan för sommaren 2013 är publicerad!

[2013-04-04]   Stämmohandlingarna finns nu att hämta, se menyvalet Stämma.

[2013-02-16]   Årets stämma kommer att hållas 22 april. Styrelsen välkomnar förslag, synpunkter och motioner från medlemmarna. Motioner ska komma in senast under februari.

[2013-01-19]   Vägen till Storviken är nu plogad. Entreprenören fick spola en hel del för att det skulle gå. Ännu oklart om hela vägen kan plogas, vi hoppas på kyla och ingen snö.

[2013-01-15]   Isen är ännu inte tillräckligt bärig för plogning. Betala ingen plogavgift förrän du får utskick eller läser här att plogning blir av.

[2012-10-22]   Hamnen är vinterställd.

[2012-10-08]   Hamnen vinterställs tidigast måndag 22 oktober, så flyttning till brygga ett behöver inte ske förrän tidigast 21 oktober.

[2012-09-27]   Arbetsdag för grupp B är lördag 13 oktober kl 11.00. Vilka som är med i gruppen kan du se under menyvalet Medlemmar.

[2012-09-27]   Hamnen vinterställs efter helgen 13-14 oktober. Båtplatserna disponeras till och med fredag 12 oktober.

[2012-04-11]   Vaktlistan är publicerad!

[2012-03-23]   Vaktlistan för 2012 kommer att publiceras i början av april. Gamla vaklistor finns i arkivet för hamnarna.kallax.nu

[2012-02-23]   Kommunen ger från och med i år ett årligt driftsbidrag till plogning av isväg till Storviken på Kallaxön.

[2012-02-02]   En stugägare på Bergön meddelar att det varit inbrott i hans stuga. De hade tagit sig in genom ett fönster på baksidan, så inga konstigheter syntes förrän vid närmare undersökning. Det kan vara läge att kolla upp sin stuga.

[2012-01-25]   Det blir ingen isväg i år. Läs mer på isvägens hemsida (menyvalet Isväg).

[2012-01-18]   Plogkommittén meddelar att hamnplanen plogas idag.

[2012-01-14]   VARNING! Kustbevakningens stora svävare har passerat mellan fastlandet och Kallaxön/Bergön idag. Den spräcker upp till 15 cm tjock is. Man bör vänta ett par dygn innan man försöker ta sig ut till Kallaxön/Bergön så att isen hinner frysa ihop igen.

[2011-12-31]   Gott nytt år!

[2011-12-14]   Det blev +134 vid Storön, och ca +118 vid Larsgrund.

[2011-12-14]   SMHI har utfärdat en klass 2 varning för högt vattenstånd i bottenviken. 120-125 cm över idag onsdag förmiddag.

[2011-10-06]   SMHI varnar för högt vattenstånd natten mot fredag. Enligt SMHI kan det bli +120 cm, men enligt prognosen för Storön handlar det om +100 cm. Kan vara idé att se till bryggor och båtar.

Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

Detta är KSSF:s hemsida. Den är främst riktad till våra medlemmar, nuvarande och blivande, men kanske kan även andra ha glädje av den.

Beslut från årsstämman

En viktig nyhet som togs upp och beslutades på årsstämman var möjlighet att skicka epost till de andelsägare som önskar detta och har angett giltig epostadress. Anledningen till detta är att vi allt eftersom ska gå över till digital kommunikation och information, något som ligger i tiden. Vi sparar på miljön i och med att vi inte skriver ut i onödan, vi minskar på bilkörningen, spridning av information går mycket snabbare, och vi minskar även KSSFs utgifter, m.m. Men observera att för dig som inte meddelar någon e-postadress kommer allt att fungera som förut.

Beslutet togs enhälligt och det som gäller nu är :
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse i vanligt brev, eller via e-post till dem som anmält giltig e postadress, och anslag på föreningens hemsida.

Kallelseåtgärd ska vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftliga meddelanden i vanliga brev, eller via e-post till dem som anmält giltig e-postadress, och anslag på föreningens hemsida.

Vad händer nu gällande anmälan om giltig epostadress ?

Så snart e-postadress är anmäld kommer den att registreras i registret. Att den är helt korrekt blir därmed väldigt viktigt genom att all kommunikation (även fakturor) därefter kommer att gå via den. Alla måste själva ansvara för att meddela om e-postadressen byts eller ändras för att kommunikationen ska fungera. OBS ! Vi är inte beredda att börja ta emot anmälningar för tillfället pga våra register måste anpassas för ändamålet, men så snart det är klart kommer det att läggas ut på hemsidan http://kssf.kallax.nu/ . Första gången vi planerar att testa detta är i samband med fakturautskicket för plogning av isvägen 2019-2020. /Styrelsen

Arbetsdag, onsdag 25 september 18.00

Nu är det dags för höstens arbetsdag. Det är grupp B som har båtplats i raderna 100, 300 och 500 som samlas och gör jobbet denna gång. Du kan kontrollera vilken grupp du tillhör under fliken "Medlemmar".

Flytkropp säljes

En flytkropp finns att köpa från KSSF. Bra skick, ligger vid vaktstugan, pris 5000:-. Ta kontakt med hamnchefen Bertil Nilsson för mer info. Bild hittar du här, bild

Stämma 2019

Årets stämma kommer att hållas 9 maj kl 19 i Bygdegården i Kallax.

Mer information finns under fliken Stämma.

Personuppgiftspolicy

Med anledning av att GDPR trätt i kraft har KSSF uppr�ttat en personuppgiftspolicy. Den finns att beskåda i arkivet under rubriken För kännedom.