VÃ¥r i hamnen
Vår i hamnen

Nyheter

[2021-05-11]   I kväll, 11/5, läggs landgången ut för brygga 1. /Hamnchefen

[2021-04-28]   Nu är vaktlistan för 2021 utlagd, klicka på "Vaktlista" i menyn längst ner till vänster.

[2020-07-09]   Nu finns protokollet, uppdaterad verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen från årsmötet under "Stämma" i menyn till vänster att läsa.

[2020-05-26]   Nu är brygga 2 lagad med samtliga platser användbara!

[2020-04-20]   ISVÄGEN VÅREN 2020 STÄNGD ! På grund av isens skick och vad konsekvenserna av biltrafik där kan medföra är isvägen stängd för säsongen. Respektera att bocken med avstängningsskylten står på nedfarten och flytta inte på den. Det kan förorsaka olyckor.

[2020-04-15]   Nu finns årets vaktlista ute, se "Vaktning" i menyn till vänster.

[2020-04-14]   Idag har vi börjat fylla på med stämmohandlingar här på hemsidan, lite senare än vanligt pga pandemin. Se "stämma" i menyn till vänster.

Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

Detta är KSSF:s hemsida. Den är främst riktad till våra medlemmar, nuvarande och blivande, men kanske kan även andra ha glädje av den.

Påminnelse vinterupplägg båtar

I några tidigare inlägg så har vi påtalat att det är många vinterupplagda båtar som varken är märkta eller att deras avgifter är betalda. Efter att på höstens arbetsdag (13/9) ha noterat att 40 av 74 båtvagnar varit otydligt märkta eller omärkta, kan vi konstatera att trenden tyvärr fortsätter. Nu är det vinteruppläggare som till ca 40% är otydligt märkta eller omärkta, något som också avspeglas i betalningsutfallet, många obetalda. Återigen vill vi påminna: Märk din båtvagn och betala avgiften! Vi vill inte vara poliser och jaga detta men nu är utfallet helt enkelt för dåligt. Det är en förmån att vinterlägga båten i hamnen, men det kommer med skyldigheter, märka och betala. Allt framgår av "båtuppläggning" på hemsidan. Ni som sköter er exemplariskt - utmärkt! Ni är ett föredöme.

/Styrelsen

Säsongsavslutning hösten 2021

Nu är ju säsongen i stort sett slut och brygga 2 och 5 är nu upptagna. Brygga 1 ligger fortfarande i men kommer tas upp då isen lagt sig. Denna vecka tar också sophämtningen slut och vattnet i pumphuset är avstängt. Eftersom vi nu har ett glapp innan vi börjar se skotrar stå i hamnen kommer också belysningen stängas av, den slås på igen då vintersäsongen börjar.

Till sist, vi har haft extra många båtvagnar som inte varit märkta i år (38 st) så det måste vi bli bättre på. Vi vill ju se till att bara KSSFs andelsägare har vagnar på hamnplanen och att räkningar går ut till rätt person. Ni som vet med er att ni kanske inte är helt föredömliga i detta avseende, kolla igen och märk upp vagnen.

Vi får tacka för en trevlig sommarsäsong och ser fram emot säkra isar och vintersäsongens början!

/Styrelsen

Vinterförvaring båtar 2021/22

Vi vill påminna om att alla båtar som ska vinterförvaras uppställda på hamnplan måste dels vara märkta, och dels parkeras på rätt sätt. Alla båtägare ska också ha ett uppläggningskontrakt upprättat som kan användas, se sektionen "Båtupplag" i menyn till vänster.

Det finns nu utlagd en blå lina som markerar hur båtarna ska ställas upp. Gaveln på båten ska vara mot linan precis som förra året. De båtar som inte är uppställda på detta sätt måste justeras.

Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

/Styrelsen

Hamnens vinterställning 2021

Nu när vi går mot slutet av säsongen så kommer landgångarna till brygga 2 och 5 att tas upp någon gång efter 17 oktober. Alla hänvisas till brygga 1 tills isen lägger sig, då även landgången där tas upp. Observera att under mellantiden är det enligt stämmobeslut tillåtet att fritt disponera platserna på brygga 1.

Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

/Styrelsen

Liten höstuppdatering från styrelsen

Nu har vi fått nya LED lampor i de höga lyktstolparna på hamnplanen. Bättre belysning och en bråkdel av tidigare energiförbrukning.

Som ni kanske sett så har vi också nu fått stommen till förlängningen på brygga fem på plats. Den förankras i år och sedan kommer bommar på plats till nästa år. Det betyder att de nya andelar som nu kan säljas efter det nya anläggningsbeslutet kommer kunna ha brukbara båtplatser redan till nästa sommar.

Det har förekommit ett par incidenter där båtar kört nära piren söder om brygga två och stött i en kätting som går från ytterkanten på brygga två mot piren. Detta åtgärdades på arbetskvällen tidigare i veckan och risken bör vara borta. Dock är det väl en fortsatt klok rekommendation att hellre köra lite närmare brygga två än mot piren för att undvika ev risk, speciellt då vid riktigt lågt vatten.

/Styrelsen

Dags för höstens arbetsdag, måndag 13/9 kl 17.30

Då var det dags för årets andra arbetsdag. Det är grupp B för 2021 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp B: 100, 103, 116, 119, 128, 302, 305, 319, 321, 329, 515.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 326, 422, 518.

Kontaktperson, Ann-Jeanette Jatko, 070-601 9601.

Styrelsen

Nytt anläggningsbeslut har vunnit laga kraft

Nu har det nya anläggningsbeslutet vunnit laga kraft! Detta är en viktig milstolpe för KSSF, nu kan vi fortsätta utveckla vår hamn, lägga till nya båtplatser och också muddra. En mycket lång process har nått sitt slut och vi kan se fram emot nästa fas i KSSFs utveckling.

Styrelsen

Protokoll från årsmötet

Nu finns protokoll och reviderad resultatbudget tillgängligt på Stämmosidan.

Styrelsen

Midsommar och parkeringen

Midsommarhelgen närmar sig och då vet vi att det brukar vara mycket bilar på parkeringen. Vi har märkt upp parkeringen mer nu, inklusive handikapplatser. Tänk på att respektera skyltarna och parkera på ett sätt som underlättar för passage både ner till brygga och till plats för sjösättning. Påminn gärna era gäster om detta till den coronasäkra midsommarfesten!

Trevlig midsommar!

Styrelsen

Handlingar till årsstämma

Nu finns handlingarna till vårt årsmöte att läsa och begrunda. Du hittar dem om du klickar på "Stämma" på listan till vänster.

Styrelsen

Påminnelse att kolla vaktlista

Vi vill påminna alla om att kolla när ni har vakt på årets vaktlista. Vaktlistan är omgjord för årets säsong, så det är extra viktigt att du kollar när det är din tur, det kan vara en annan tidpunkt på säsongen än det du är van med. Detsamma gäller också arbetsgrupperna och vilken du tillhör, ta en extra titt så du vet på vilket sätt du kan bidra.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Årets första arbetsdag, Måndag 31/5 kl 18.00

Nu är det dags för årets första arbetsdag. Det är grupp A för 2021 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp A: 118, 124, 126, 304, 307, 311, 313, 333, 502, 517.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 210, 312, 314, 423, 429.

Kontaktperson, Hans och Lena Bergström, 193 48, 070-259 19 99.

OBS! Kom ihåg att kolla vilken grupp du tillhör då vi gjort en översyn i vår.

Uppdaterade arbetsgrupper

[2021-05-23] En av våra skyldigheter som KSSF medlemmar är ju att bidra med arbete i någon av våra arbetsgrupper. Vi har nu gjort en översyn av arbetsgrupper inför sommarsäsongen 2021. Alla var inte med de senaste åren, nu är alla med. Det kan hända att du är flyttad till annan arbetsgrupp så det är viktigt att du kollar vilken arbetsgrupp du är med i så vi alla kan ta vårt ansvar på bästa sätt. Du kan göra det genom att klicka på "Medlemmar" i menyn till vänster. Tack för ditt engagemang!

Styrelsen

Landgångar och båtvagnar

[2021-05-11] I kväll, 11/5, så läggs landgången ut på brygga 1. Precis som vanligt så gäller det att man kan lägga till på ledig plats oavsett vilken båtplats man själv äger fram till 1/6.

Ni som vill ställa upp båtvagnen på planen, se till att ställa den så långt ut som möjligt. Vi vill maximera ytan för bilparkering sedan under sommaren. /Hamnchefen

Ny vaktlista för 2021 utlagd

[2021-04-28] Nu är årets vaktlista utlagd. Du hittar den genom att klicka på länken nere till vänster i menyraden, "Vaktlista".

Isväg, vaktning och stämma - liten uppdatering från styrelsen

[2021-04-06] Värmen kom tidigt i detta knepiga isår så isvägen är nu stängd. Vi har fått in avgiften från många, men är det så att du missat betala avgiften så går det utmärkt att göra det även i efterskott.

Vaktningen kommer ju snart igång och en ny vaktlista för 2021 kommer komma upp mot slutet av april. Nytt för i år är som vi skrivit tidigare enkelvakt.

Och till sist, årets stämma planeras till den 19/6, utomhus på hamnplanen. Kallelse och faktura är på väg att skickas ut. Däremot håller vi koll på hur eventuella restriktioner utvecklas så om vi måste planera om kommer det meddelas här på hemsidan och på Facebook. Håll utkik!

Styrelsen

Uppdatering om isvägen

[2021-03-07] Årets isväg blev kortare än vanligt men det är fint att se att den ändå kan användas i bra omfattning. Isvägsräkningen har skickats ut till de fastigheter som täcks av isvägen, men för att fånga all användning, och också stärka isvägskassan för kommande år, så skulle vi önska att även de vars fastigheter inte nås av isvägen, men där man åker ut och parkerar vid vägens slut, också ger ett bidrag. Vårt förslag är att man betalar halva isvägsavgiften, 600 kr, direkt in på vårt bankgiro, 5596 - 8135. Vi kommer inte skicka ut någon ny faktura, detta är helt upp till dig som känner att du kan bidra enligt ovan.

Styrelsen

Nyheter för vaktverksamheten

[2021-02-20] Hamnarna kommer detta år att vaktas med enkelvakt på grund av Coronapandemin. Är du intresserad av att vakta Midsommarafton och/eller Midsommardagen mot ersättning?

Anmäl dig senast 15 mars 2021 till Lars Frisk, sammankallande för vaktkommitéen via telefon: 073-0867510 eller via e-post: lasse_frisk@hotmail.com

Det vaktdygnet räknas naturligtvis som din fullgjorda vakttjänst. Anmälan är bindande och här gäller först till kvarn.

Uppdatering, isväg vintern 2021

[2021-02-10] Efter att ha undersökt isen för fortsatt isväg bortom Biskopen så måste vi tyvärr konstatera att det inte är möjligt att ploga längre än vad som är gjort idag. Isen kring Biskopen är inte tjock nog för den inköpta snöslungan och mycket snö och vatten på isen försvårar ytterligare. Vi har kunnat notera att ingen istillväxt förekommit senaste veckan trots kylan.

Vi kommer därför att göra ett isvägsutskick med faktura till de som nås av isvägen och skulle någon annan fastighetsägare vilja stärka plogkassan för kommande vintrar är det förstås välkommet. Ni hittar bankgironummer på kontaktsidan, länk till vänster på sidan.

Styrelsen

Kommunikation, e-post, webbsida och Facebookgrupp

[2020-12-20] Vi har ju nu haft tillgängligt att få sin korrespondens map fakturor, kallelser etc via e-post i ett drygt år. I stort verkar det funka bra, även om fler gärna får anmäla sig till detta. Däremot känner vi att vi behöver förtydliga vilken information vi skickar ut via den anmälda e-posten och vilken som inte kommer där utan läggs ut på hemsidan. All "korrespondens via e-post" ut från KSSF gäller för att ersätta brevutskicken som tex. fakturor, kallelse till årsstämma, utskick om isvägen, m.m. Övrig informationshantering ut från KSSF som tex. arbetsdagar, vaktning, vinterställning av hamnen, m.m. sker som vanligt via information på vår webb, Facebook och anslag som sätts upp i hamnen och där har alla ett egenansvar att hålla koll.

Du kan precis som vanligt skicka in mail, SMS eller ringa direkt till de förtroendevalda via informationen på webben och under valet "Kontakt" i vänsterkolumnen på första sidan.

Vi jobbar för att utveckla konceptet med korrespondens via Epost så det kommer att bli förbättringar allt eftersom, och när det sker kommer vi förstås att kommunicera ut det.

Styrelsen

Fråga om isvägen från årsstämman 2020

[2020-12-20] Frågan från årsstämman 2020 om plogning av vinterväg till östra sidan av Kallaxön har utretts av styrelsen. Beslutet är att inte ploga. Motiveringen är att det inte är ekonomiskt försvarbart då det finns alltför få som är intresserade av att vara med och betala. Dessutom är isförhållandena besvärliga eftersom det är i ett sund med omfattande flödvatten när vattnet pumpar in och ut vid vattenståndets skiftningar.

Hamnens vinterställning 2020

Uppdatering från hamnchefen: landgångarna till brygga 2 och 5 tas upp 19/10. Landgången till brygga 1 finns kvar lite till enligt nedan.

Säsongen går ju mot sitt slut och vi kommer ta upp landgångarna till brygga 2 och 5 efter 17 oktober. Alla hänvisas till brygga 1 tills isen lägger sig, då även landgången där tas upp. Vi vill påminna om att under mellantiden är det enligt stämmobeslut tillåtet att fritt disponera platserna på brygga 1. Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07. /Styrelsen

Auktoriserad revisor sökes

Som ni kanske noterat så kräver våra stadgar att föreningen ska ha en lekmannarevisor och en auktoriserad revisor. Föreningen söker nu en auktoriserad revisor som tillsammans med lekmannarevisorn granskar bokslut och stämmohandlingar. Den auktoriserade revisor som ställt upp och granskat våra räkenskaper hittills har nu sålt sin stuga och är inte medlem längre i KSSF så vi behöver en ny sådan. Är du medlem i KSSF och är revisor kan detta bli Din kommande arbetsuppgift. Vänligen kontakta ordförande Anders eller kassör Morgen för mer information.

Dags för höstens arbetskväll, 14/9, 18.00

Nu är det dags för höstens arbetskväll. I höst är det grupp B på brygga 2 och 4 som har förmånen att få jobba lite. Båtplatserna det berör är 202, 204, 207, 221, 226, 232, 404, 409, 412, 416, 417, 434.

Info från vaktkommittén

Här i hamnarna i Kallax har vi gemensam vaktning - Fiskehamnen och KSSF-hamnen. Alla som har båtplats i dessa hamnar har ett åtagande att genomföra en vaktning per sommar. I samband med vaktning är det viktigt att läsa igenom vaktinstruktionen som finns publicerad på respektive hamnförenings webbsida. Där finns också angivet vad som gäller om man väljer att anlita någon annan än båtplatsägaren för att utföra vakttjänsten. En viktig sak värd att poängtera är att den som utför vakttjänsten ska vara myndig. Det kan bli problem för våra föreningar om något skulle hända under en natt där vi har underåriga vakter. Om det är något ni funderar på så tveka inte att höra av er till vaktkommittén på byte@hamnarna.kallax.nu. Hälsningar från Vaktkommittén.

Liten påminnelse från Vaktkommittén

Här i hamnarna i Kallax har vi gemensam vaktning - Fiskehamnen och KSSF-hamnen. Alla som har båtplats i dessa hamnar har ett åtagande att genomföra en vaktning per sommar. I samband med vaktning är det viktigt att läsa igenom vaktinstruktionen som finns publicerad på respektive hamnförenings webbsida. Där finns också angivet vad som gäller om man väljer att anlita någon annan än båtplatsägaren för att utföra vakttjänsten. En viktig sak värd att poängtera är att den som utför vakttjänsten ska vara myndig. Det kan bli problem för våra föreningar om något skulle hända under en natt där vi har underåriga vakter. Om det är något ni funderar på så tveka inte att höra av er till vaktkommittén på byte@hamnarna.kallax.nu. Hälsningar från Vaktkommittén.

Tack för att vi hjälps åt!

Vi vill verkligen tacka för den spontana insats som gjorts för att städa upp vid komposttunnorna nu i veckan. Det där är KSSF i ett nötskal, man tar ansvar och hjälps åt. Nu ser vi till att soporna sköts ännu bättre framöver, är det fullt så tar vi med oss sopor i bilen och slänger på rätt ställe. Hushållssopor hemma och resten till Kronan.

Tusen tack från styrelsen till ni som städat upp!!

Lite styrelseinfo - uppställning båtvagnar samt nya bryggdelar till brygga 5

Som ni kanske har märkt så är det väldigt många båtvagnar som förvaras nu under sommaren på uppställningsplanen. Vi har gjort en liten översyn och sett att 21 båtvagnar inte är märkta. För att kunna hålla ordning samt se till att man betalar sin uppställningsavgift så vill vi uppmana alla att se till att ni märkt era båtvagnar som ni har uppställda.

En trevlig nyhet är också att vi fått två stycken bryggor från kommunen som inte de har behov av längre. Ett glatt gäng har bogserat hit dem för några dagar sedan och de ligger nu förtöjda ute vid vågbrytarna. Vi kommer att använda dem för förlängningen av brygga fem, här sparar vi en hel del pengar! Bryggbogsering

Årsstämma, 2020 lördag 27/6 kl 14

Ni har tidigare fått meddelande om att KSSFs årsstämma är framflyttad och nu ska den genomföras utomhus på vår hamnplan lördag 27/6 kl. 14. Årsstämman kommer att hållas oavsett väderlek pga formalian att den måste ha hållits senast den 30/6. Avsikten är att det ska bli ett kort och effektivt möte och det finns inga sittplatser så den som inte vill stå får ta med sig en klaffstol eller liknande. Vi ska hålla anvisat avstånd från varandra och det blir ingen visning på någon projektorduk eller liknande så aktuell dokumentation som finns på vår webb får själv skrivas ut av den som vill ha med sig den. Ingen smörgås eller kaffe kommer att serveras. Den som känner sig sjuk på något sätt enligt Folkhälsomyndighetens kriterier bör avstå från att delta fysiskt men kan med fördel låta någon annan företräda dig via fullmakt. Den finns även att hämta på hemsidan. En ny lag beslutades av regeringen den 15 april 2020 som medger att ett ombud kan ha fler än tre fullmakter om styrelsen tar beslut om det, vilket är gjort 2020-05-05.

Väl mött !

Styrelsen

KSSF-årsstämma 2020-04-22 är framflyttad

På grund av den rådande pandemin (Coronaviruset) har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman tills vidare. I det rådande läget, och med de vidare prognoser som finns, är det inte försvarbart att samla medlemmarna för årsstämman inomhus i en lokal. Uppmaningen till samhället är att alla ska försöka göra sitt för att förhindra ytterligare smittospridning och vi vill ta vårt ansvar.

Styrelsen bedömer att beslutet inte innebär något negativt för driften av en fortsatt väl fungerande båthamn, men kommer att arbeta vidare med konsekvenserna av beslutet för det finns en del saker som trots avsaknaden av årsstämman måste göras.

Alla uppmanas att hålla koll på vår hemsida http://kssf.kallax.nu/ och vår sida på Facebook för att få aktuell information, då de uppdateras löpande. Viktig dokumentation som tex. bokslut, ny budget, verksamhetsberättelsen och vaktlistan kommer att läggas ut på hemsidan. Under april månad kommer också båtplatsfakturan och mer fördjupad information att skickas ut per post, och epost för de som anmält sig för det.

Var rädda om varandra i dessa tider.

/Styrelsen

Viktig info för er som registrerat e-mail för KSSF utskick

I samband med att vi gjorde isvägsutskicket så har vi kunnat se att det finns en risk att mail från KSSF markeras som skräppost och därför är lätt att missa. Alla som har anmält sig för att få KSSF korrespondans på detta sätt måste se till att inte KSSF mailen hamnar i skräpposten. Om så är fallet så måste du som mottagare ställa in KSSF som "säker" avsändare.

Nytt sätt att få KSSF korrespondans

Vi har ju nämnt förut att vi kommer möjliggöra att få all kommunikation med KSSF (fakturor, kallelser etc.) via e-mail och nu har vi allt i ordning för detta. För att detta ska gå till på rätt sätt så gäller följande.

För dig som vill ha KSSF utskick via e-mail i stället för pappersutskick:

Observera att det är inget tvång att anmäla e-mail, om du vill fortsätta få alla utskick via vanlig post behöver du inte göra någonting.

/Styrelsen

Personuppgiftspolicy

Med anledning av att GDPR trätt i kraft har KSSF upprättat en personuppgiftspolicy. Den finns att beskåda i arkivet under rubriken För kännedom.