VÃ¥r i hamnen
Vår i hamnen

Nyheter

[2022-05-12]   På måndag, 16/5 läggs landgångarna ut på brygga 1 och 2. /Hamnchefen

[2021-05-11]   I kväll, 11/5, läggs landgången ut för brygga 1. /Hamnchefen

[2021-04-28]   Nu är vaktlistan för 2021 utlagd, klicka på "Vaktlista" i menyn längst ner till vänster.

[2020-07-09]   Nu finns protokollet, uppdaterad verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen från årsmötet under "Stämma" i menyn till vänster att läsa.

[2020-05-26]   Nu är brygga 2 lagad med samtliga platser användbara!

[2020-04-20]   ISVÄGEN VÅREN 2020 STÄNGD ! På grund av isens skick och vad konsekvenserna av biltrafik där kan medföra är isvägen stängd för säsongen. Respektera att bocken med avstängningsskylten står på nedfarten och flytta inte på den. Det kan förorsaka olyckor.

[2020-04-15]   Nu finns årets vaktlista ute, se "Vaktning" i menyn till vänster.

[2020-04-14]   Idag har vi börjat fylla på med stämmohandlingar här på hemsidan, lite senare än vanligt pga pandemin. Se "stämma" i menyn till vänster.

Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

Detta är KSSF:s hemsida. Den är främst riktad till våra medlemmar, nuvarande och blivande, men kanske kan även andra ha glädje av den.

Lite isvägsinfo

Vi har ju fått en fenomenal start på issäsongen i år med bra iskvalité och tidig tillväxt och redan nu börjar plogkommittén förbereda för säsongen.

Vi kommer att skicka ut om betalning för isvägen i december och sista betalningsdag blir sista januari. Precis som tidigare kommer vi börja med en grundavgift och sedan en eventuell tilläggsavgift beroende på hur snöläget är under säsongen.

Och som tidigare gäller att ju fler vi är som använder vägen och därmed betalar, desto tryggare framtid för denna riktigt fina tillgång för oss!

Styrelsen

Höstavslut

Nu närmar vi oss höstavslutet för hamnen och vaktningen upphör snart. De som vill ha båt kvar i hamnen skall senast 2023-10-15 flytta till brygga 1. Landgångar på brygga 2 och 5 tas upp när så är lämpligt efter 2023-10-18. Då sammanförs brygga 5 med 2, inför vintern. Även transportflotten tas upp.

Landgången på brygga 1 tas upp senare, då isen lagt.

Vatten och sopor avslutas då vakten slutat, innan isläggning och kyla.

Tack för denna sommar!

Styrelsen

Höstinfo

Nu mot slutet av säsongen vill vi påminna lite om hur vi gör höst i hamnen.

Vinteruppläggare, läs kontrakt på hemsidan och följ angivna regler, se till att ställa båten på rätt plats. Genom att lägga upp båten har du godkänt kontraktsreglerna, se då till att vagnen/båten är märkt! Vi vill också påminna om att priset för vinteruppläggning har höjts efter årets stämma, det kostar nu 1 500 kronor. Även sommaruppläggning av vagn har prisjusteras, mer om det till våren. Släp etc som inte betalar vinteravgift skall vara borta från hamnplanen före 2023-11-15.

De första bryggorna som tas bort är brygga 2 och brygga 5, de som då vill ha kvar båten i vattnet får lägga den vid brygga 1. Exakt datum för detta styrs av vädret, håll utkik här på hemsidan för info.

Betongsuggorna på hamnplanen kommer att sammanföras för vintern.

När det gäller muddringen så kommer nu projektgruppen träffas i slutet av september. Fyra har anmält sig, fler är välkomna att bidra!

Till sist, till nästa år kommer en ny arbetsgrupp att organiseras, "Hamnplangruppen". Uppgiften är att i samråd med hamnchefen hålla ordning på parkerandet, märkning av släp samt röja sly, buskar o gräs inom hamnområdet.

Lite styrelseinformation

Hoppas sommaren i stugorna varit bra! Nu är hösten på väg, vi har höstarbetsdag på kvällen 2023-09-12 med start 1800. Inga allvarliga händelser under sommaren har kommit till styrelsens kännedom. Det planeras också att slutföra jobben kring bryggbelysning och lampan vid inloppet.

Vi kommer också att lägga nummerlappar de båtar som har haft e-post utskick. Nummerlappen är till för att märka släp som ställs på hamnplanen. Vi kan också se att många släp på hamnplanen är omärkta, det måste vi åtgärda. Har du betalat sommaruppställningsavgift? Just nu är det fler vagnar än betalda avgifter så några behöver dubbelkolla att de faktiskt betalat så vi håller den ordning vi bestämt.

Förslagen från festen om utsmyckning gav följande: fågelskrämmor vid inlopp till hamnen, ställning till vindvisare på vågbrytaren, fler blomkrukor, anslagstavla.

Muddringsgruppen kommer att samlas för att påbörja sitt arbete, fyra har hört av sig. Det är inte för sent för dig att haka på och hjälpa till.

Enligt beslut på årsstämman kommer vi också uppgradera bevakningssystemet för att få ännu bätre kapacitet.

Och till sist - I höst kommer vi också att slyröja och förstärka markytan där det behövs.

Styrelsen

Höstens arbetsdag, tisdag 12/9

Då var det dags för höstens arbetsdag, vi träffas tisdag 12/9 kl 18.00. Det är grupp B för 2023 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp B: 100, 103, 116, 119, 128, 302, 305, 319, 321, 329.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 136, 326, 422, 518.

Kontaktperson, Ann-Jeanette Jatko, 070-601 9601.

/Styrelsen

Information om oönskad aktivitet i hamnen

Det är några ungdomar som har lite för lite att göra på kvällar och nätter. De har setts på bevakningsfilm då de klättrar i masten på Fiskehamnen, är på taken till sjöbodarna och rör sig inom hela hamnområdet. De är stillsamma då det är fysisk närvaro i hamnen, men gör annat som syns på bevakningssystemet då de tror att ingen ser.

Vi önskar att alla delägare har ökad uppmärksamhet på ungdomar på hamnområdet. Prata gärna med dem så att de märker att vi bryr oss. Fråga vad de gör, om de har båtplats i hamnen, allt på ett trevligt sätt såklart och gör inget du tycker känns obekvämt. Om något ovanligt händer eller observeras så rapportera det till styrelsen, även foton. Var uppmärksam nu när sommarlovet börjat och hela sommaren, även vakten!

Styrelsen

Efter stämman 2023

Som ni kanske kommer ihåg så var det ett antal större frågor från stämman som vi måste fortsätta jobba med.

1. Muddring är en viktig fråga, en framtidsfråga för hamnen. Alla är överens om att det behöver muddras, men vi har inte fått frivilliga att delta i detta arbete. Detta kan då innebära att vi måste köpa en totalentreprenad på ett antal miljoner, eller så måste vi försöka göra en egen arbetsinsats för att få ned kostnaden. Oavsett vägval är det ni som andelsägare får betala din del, kanske upp till 35 000 per båtplats. Därför vill vi verkligen jobba för att få fram frivilliga, om du kan/vill bidra i muddringsprojektet anmäl dig till sekreterare-kssf@kssf.kallax.nu före 2023-07-01! Muddring

2. Utsmyckningsbidrag -KSSF avser att även i år ansöka om utsmyckningsbidrag från Luleå Kommun under 2023. Ett förslag är vägbom vid infarten till parkeringen. Vad är ditt förslag??

Ordförande med ny belysningsstolpe!

Anmäl förslag till sekreterare-kssf@kssf.kallax.nu före 2023-07-01!

3. Märklapp - De som haft fakturan via E-post skall hämta sin märklapp för båtvagnen på bron till vaktstugan. Den finns i en pärm med röd rygg.

4. Arbetsgrupper Kolla vilken arbetsgrupp du är i! Vi har gjort viss uppdatering av arbetsgrupper – kolla så du vet ditt egenansvar som delägare. Du kanske är flyttad till annan uppgift.

5. Fest! Vår hamn fyller jämt i år och det skall vi fira med att träffas på hamnplanen 2023-07-01 kl:15.00. Vår festkommitté kommer att fixa aktiviteter, följ info på hemsidan. Genomförandet är lite väderberoende. Det kommer bl a grillas parisare och varmkorv med tillbehör som erbjuds deltagarna gratis. Dryck utöver kaffe och festis medför den enskilde efter tycke och smak. Kom och delta i en stunds gemenskap bland delägarna. Anmälan om deltagande till sekreterare-kssf@kssf.kallax.nu före 2023-06-25, ange antal vuxna resp barn.

Väl mött 2023-07-01 för att redovisa projektgrupp MUDDRING, utsmyckningsförslag och fira att vår hamn är klar med den utbyggnad som stämman 2012 beslutade.

/Styrelsen

Hamninformation

Alla landgångar nu på plats, helt klart att använda sin båtplats!

/hamnchefen

Stämmosummering 2023, några punkter

Här kommer en kort liten lista av saker från stämman vi gärna vill lyfta fram lite extra. Först en sedvanlig påminnelse om vad vi alla behöver tänka på som andelsägare. Vi har ju alla ett egenansvar, dvs sköta vaktning, slänga sopor rätt, delta i arbetsgrupper, betala avgifter och se till att du har rätt adressuppgifter i föreningens register.

Några punkter från stämman, protokollet finns också på medlemsarean under "Stämma".

Båtplatserna - Båtplatser disponeras mellan 1/6 till 15/10.

Förvaring parkering - Obetalda och omärkta objekt får inte vinterförvaras på hamnplanen efter 15 november. Den som önskar förvara båten på hamnplanen ska kontakta hamnchefen innan uppläggning.

Vaktning - Den som inte genomför sin vaktplikt betalar en avgift på 3000 kr (from sommaren 2023).

Isväg - Om du på något sätt nyttjar isvägen skall du betala. Det är en avgift per fastighet oavsett vem som besöker fastigheten eller hur många gånger. Fastighetsägaren är ansvarig för betalning av avgiften. Grunddebitering för basvägen för 2023/2024 sätts till 1500 kr. Extradebitering om det blir nödvändigt.

Utskick - Beslut på att endast ett utskick med kallelse och faktura skall gå till kontaktperson för varje andel. Kontaktpersonen informerar övriga ägare i andelen om kallelse och faktura.

Bevakningssystem - Beslut om att ytterligare uppgradera bevakningssystemet.

Skyltning - Beslut om att uppföra bättre skyltning för att hantera parkeringssituationen.

Avgifter - Beslut att höja avgiften för förvaring av båt under vintern till 1500 kr (from vintern 2023). Även höjd avgift för förvaring av båtvagn under sommaren till 1000 kr (from sommaren 2024). Parkeringen behövs för bilar.

Till sist så har vi också samlat några ytterligare punkter runt muddring och jubileum i detta dokument.

Efter stämman 2023

/Styrelsen

Årets första arbetsdag, 30/5

Då var det dags för säsongens första arbetsdag, tisdag 30/5 kl 18.00. Det är grupp A för 2023 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp A: 118, 124, 126, 304, 307, 311, 313, 333, 502.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 210, 312, 314, 423, 429.

Kontaktperson, Hans och Lena Bergström, 070-259 1999.

/Styrelsen

Vaktlista 2023

Nu är årets vaktlista uppdaterad, du hittar den på länken nere till vänster på menyn eller genom att gå till sidan för Vaktning och sedan klicka på länken.

/Vaktkommittén

Stämma 2023, motioner och övrigt

Stämman för KSSF kommer att hållas den 26/4 kl 19.00 i Bygdegården i Kallax. Vi vill påminna också om att stadgarna säger att motioner ska vara hos styrelsen senast i slutet av februari. Alla förslag på val av funktionärer ska skickas till valberedningen. Kontaktuppgifter ses under "Kontakt" på denna webbsida.

Vi vill också trycka extra på att vi nu behöver starta planeringen inför muddringen så en projektgrupp inför detta måste väljas på årsmötet.

/Styrelsen

Lite isvägsinfo

Plogning har pågått ett tag nu, vägen till Storviken på Kallaxön är smal på vissa ställen och man skall undersöka om man kan bredda den med en traktor. Vägen mot Bergön har plogats och man är nu framme vid Bergön. Resten av vägarna är klara och ser mycket bra ut. Vägen är nu öppen, räkningarna är också utskickade och vi uppmuntrar alla att betala in avgiften och sedan utnyttja de fina vägarna!

Utbyggnaden av hamnen – Rockader av båtplatser

Inför båtsäsongen 2023 ska brygga 5 färdigställas och då den erbjuder det bästa skyddet är målet att flytta alla större båtar till den. Dessutom byter andelsägare båtar som kräver andra bredder vilket också föranleder att vissa behöver byta båtplats. Ingen vill ha alltför bred plats (onödig kostnad) och ingen vill ha en plats man inte kommer in i för att den är för smal.

Vi står nu inför en rockad (berör ca. 12 båtplatser i nuläget) som administrativt måste ske i vinter så vaktlistor, arbetsgrupper, m.m. utformas efter den kommande verkligheten och därför pågår ett arbete med att försöka få ihop pusslet redan nu. Om du berörs kommer du att kontaktas.

Vi måste alla hjälpas åt så att detta går så smidigt som möjligt och att alla får tillgång till en båtplats som passar sina behov. Ingen som berörs kommer att behöva göra någonting, förutom att börja använda en annan båtplats och att delta i den arbetsgrupp man hamnat.

I sammanhanget vill vi gärna påminna om att alla andelsägare har rättighet till en båtplats men att KSSF har frihet att göra dessa rockader utifrån det totala behovet alla andelsägare har.

/Styrelsen

Information från vaktkommittéen

Tack för 2022 års vaktningssommar! Vi har nu under två år haft ensamvaktning på prov och vi kan konstatera att det fungerat väl. Vi från Fiskehamnsföreningen och KSSF:s samordningsgrupp har därför beslutat att vi fortsätter med ensamvaktningen även framåt.

För övrigt har vi även i år några som uteblivit vid vaktningen där en avgift om 1500kr kommer att debiteras. En sak som vi särskilt vill trycka på är att när en båtplatsinnehavare har vaktskyldighet så är det båtplatsinnehavaren som är ansvarig. Vaktkommittén tillhandahåller inte några godkända vakter så om det skulle vara så att en båtplatsinnehavare anlitar en inhyrd vakt som i sin tur uteblir så är det ändå båtplatsinnehavaren som är ansvarig för den uteblivna vaktningen. Vi har tyvärr också haft några stölder och vandalisering i sommar så en uppmaning till alla att hålla koll och rapportera om det är något som verkar misstänkt. Tänk också på att köra försiktigt till och från hamnen så håller vägen bättre och längre.

Nu ser vi fram mot en härlig vinterperiod med skid- och skoteråkning som inte behöver någon vaktning.

Ha det fint allihop,

Vaktkommittén

Vinterinfo från styrelsen

Då var vintern här och alla båtar är till slut uppe! Isläggningen startar fort och kan ge förutsättningar för isväg denna vinter. Om det blir isväg öppnar den först då plogkarmar finns, följ stakningen och plogningen. Längs basvägen skall du inte köra skoter då den är oplogad, den sammanpackade snön försvårar plogningen och ökar därmed plogkostnaden. Först plogas basvägen därefter kan du få insticksväg, kontakta Kjell Lundberg. All vistelse på isen sker på egen risk. Utskick om isvägen planeras till slutet av januari med betalning i februari, följ info på hemsidan.

På hamnplanen vill vi att ni parkerar skoter på avlastningsvägen mot bryggorna nedanför björkarna. Tänk på att det skall gå att passera för utfart ner på isen då du ställer skotern där. Eftersom drivmedel har blivit dyrt så kanske du skall tänka på att ha lite reserv med dig i bilen, varje gång, utifall någon tömt din skoter. Vi låter en belysningsstolpe vara på i vinter.

Du som har vinterupplagd båt bör titta till den då och då med hänseende till väder o vind samt om någon okänd kollat vad du har i båten. Hoppas båten/vagnen är märkt och avgiften betald, finns några som ej märkt och betalt. Var uppmärksam, rapportera och hjälp varandra.

Även bilparkering skall ske med omtanke på de plogade ytorna, så att andra också kan få plats. Med hopp om säkra isar och en underbar vinter och vårvintersäsong.

Styrelsen

Lite extra info: Vi har fåt ett utsmyckningsbidrag från Luleå kommun. Det innebär:

- Parkbänkar på land vid varje brygga

- Två blomkrukor vid sjösättningsrampen

- Vindvisare på vågbrytaren

- Belysningsstolpe (el) på stenarmen vid inloppet till hamnen

- Solcellsarmatur på vågbrytaren vid inloppet till hamnen

Detta kommer att installeras och fungera till nästa båtsäsong.

Hamnens vinterställning 2022, vinterförvaring av båtar

Landgångarna till brygga 2 och 5 att tas upp den 17 oktober. Alla hänvisas därefter till brygga 1 tills isen lägger sig, då även landgången där tas upp. OBS, att under mellantiden är det enligt stämmobeslut tillåtet att fritt disponera platserna på brygga 1.

Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Och för er som tänkt lägga upp båten på hamnplan i vinter, kom ihåg att kontakta ordförande eller hamnchef, märka båtvagnen tydligt med båtplatsnr, samt betala avgiften omgående.

/Styrelsen

Lågt vatten, varning, måndag-tisdag 19-20/9

Det kommer att vara mycket lågt vatten (under -50cm under medelvattenstånd) i kväll måndag 19/9 och som lägst i morgon tisdag 20/9. Det finns då risk att båtar på yttre delarna av bryggorna som ej har uppvickade motorer att växelhusen och propeller går ner i dyn. De bör inte startas innan de är uppe ur dyn! De som kan bör hissa/tilta sin motorer för att minska riskerna. En notering är att gånger som dessa blir behovet av muddring synnerligen tydligt.

/Styrelsen

Höstens arbetsdag, måndag 12/9 17.30

Känns ju inte riktigt bra att skriva om höstens arbetsdag men det är ju årets gång så även detta år. Vi träffs måndag 12/9 kl 17.30. Det är grupp B för 2022 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp B: 136, 202, 204, 207, 218, 221, 226, 232, 234, 404, 417, 434.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 326, 422, 518.

Kontaktperson, Ann-Jeanette Jatko, 070-601 9601.

/Styrelsen

Kallaxdagen 30/7

Nu närmar sig Kallaxdagen som intresseföreningen i Kallax arrangerar med olika aktiviteter alltifrån fiskedamm och loppis till försäljning av både fika och halstrad strömming. I och med detta har vi fått en förfrågan att försöka hålla parkeringen närmast vaktstugan så fri från bilar som möjligt. Så när ni parkerar, försök hålla er en bit bort från vaktstugan för att Kallaxdagens aktiviteter ska flyta på så bra som möjligt!

Ökad vaksamhet i hamnen

Tyvärr så har några andelsägare blivit utsatta för drivmedelsstöld i hamnen under senaste dagarna. Någon eller några har slangat drivmedel ur fasta tankar. Låt oss alla hjälpa till med ökad vaksamhet, notera när ni ser personer i båtar som normalt inte är i hamnen och om möjligt fota eller liknande så vi kan komma till rätta med detta. Agera ansvarsfullt och säkert och håll ögon öppna!

/Styrelsen

Stämmosummering, några punkter

Hoppas alla har det bra såhär mitt i sommaren, här kommer en kort liten lista av saker från stämman vi gärna vill lyfta fram lite extra. Vår samfällighet växer ju nu med nya anläggningsbeslutet och vi blir fler som har en andel i föreningen. Riktigt roligt med en så positiv utveckling, här kommer några punkter som kan hjälpa oss komma ihåg hur vi kan hålla föreningen välfungerande också framöver!

Egenansvar - Meddela förändringar runt din fastighet och andel så vårt register har rätt medlemsinfo.

Sommarparkering - Gott om bilar på parkeringen, följ instruktionerna för parkeringen och blockera inte sjösättningsrampen.

Märkning av båtvagnar - Märk din båtvagn synligt om du har den på hamnplan. Vi har många båtvagnar nu på planen så märkning är synnerligen viktig så att vi kan ha en fungerande parkering.

Vinteruppläggare - märk ekipaget synligt så vi vet vilka som lägger upp för vinterförvaring.

Ensamvakt - även i år, höjd avgift vid missad vakt. Kolla listan och säkerställ ditt vaktansvar.

Arbetsdagar - 30/5 och 12/9, anslag kommer upp på bryggorna.

Arbetsgrupper - kom ihåg att kika på vilken arbetsgrupp du tillhör och på vilket sätt du kan bidra.

Isväg - alla som nyttjat isvägen ska bidra. Kom ihåg också att stämmobeslutet var att isvägsanvändare kan få en tilläggsfaktura om den ordninarie avgiften inte räckte till pga väderförhållanden och ökade kostnader som ej kunnat förutses. Vi kan också se att många isvägsanvändare betalat även tilläggsfakturan helt i sin ordning, dock är det ett antal som ännu inte gjort det. Du kan väl dubbelkolla och se om det är du som glömt och fixa detta.

Muddring - vi närmar ju oss en muddring framöver nu och en arbetsgrupp ska bildas. Hör av dig till valberedningen om just du kan bidra och vara med i planeringsarbetet.

/styrelsen

Extra inbetalning, isväg

Enligt diskussionen som vi hade på årsmötet så kommer nu en tilläggsfaktura skickas ut till berörda med en extra avgift för isvägen 2021/22. Anledning är ökade kostnader och i vissa delar besvärligt isläge vilket gjort att den ursprungliga avgiften ej helt räckt till årets kostnader. Stämman beslutade att denna strategi skall gälla även i fortsättningen, en basavgift som skickas ut före vintern och i de fall det är nödvändigt, en extra avgift efter säsongen. Fakturan som kommer ska vara betald innan sista juni.

/Styrelsen

Brygga 5 klar

Nu är landgången till brygga 5 utlagd och platserna på samtliga bryggor, 1,2 och 5 är redo att användas.

/Hamnchefen

Stämmoprotkoll utlagt

Nu finns protokollet från stämman 2022 utlagt, samt en undertecknad årsberättelse. Ni hittar både under "Stämma" i menyn till vänster.

/Styrelsen

Vakten startar

Nu är det snart dags för att starta upp vaktningssäsongen. Den börjar söndag den 15/5. Gå in och kolla när du ska vakta redan nu och hjälp gärna till att påminna de du känner som kanske inte har vare sig FB eller tillgång till dator när de ska vakta. Vi hjälps åt att komma ihåg:)

/Vaktkommittéen

Årets första arbetsdag, 30/5

Då var det dags för säsongens första arbetsdag, måndag 30/ kl 18.00. Det är grupp A för 2022 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp A: 205, 213, 214, 217, 219, 223, 401, 419, 421.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 210, 312, 314, 423, 429.

Kontaktperson, Hans och Lena Bergström, 070-259 1999.

/Styrelsen

Uppdaterad vaktlista

Nu är årets vaktlista uppdaterad, du hittar den på länken nere till vänster på menyn eller genom att gå till sidan för Vaktning och sedan klicka på länken.

/Vaktkommittéen

Förfrågan från vaktkommittén

Du som är intresserad av att, mot en ersättning om 1500kr samt att bli vaktpliktsbefriad för i sommar, vakta under någon av midsommarafton eller midsommardagen kan anmäla det till vaktkommitténs Lars Frisk på mail lasse_frisk@hotmail.com eller ringa 0730-867510.

/Vaktkommittéen

Timmertransporter avslutade

Nu har transporterna av timmer över isen avslutats. Parkeringen kan användas som vanligt igen.

 

Stämman 2022

Stämman sker 2022-05-04 i Bygdegården i Kallax med start kl 19. Kom och var med som delägare så vi kan fatta bra beslut om hamnens verksamhet och framtid.

Har du önskemål om ändringar i styrelse eller övriga förtroendevalda så kontakta Valberedningen – Sture Lind, i god tid före stämman. Kallelse kommer med faktura på båtplatsavgiften. Väl mött!

Styrelsen

 

Isväg och timmertransport

Det börjar närma sig nu för avverkning och transport av timmar på den fina isvägen. Timmer kommer att läggas på hamnplanen där nu i skrivande stund grushög finns och bilar står. Det måste vara fritt att köra upp från isen och in på området mellan båtarna och slänten där vi har båtvagnar på sommaren. Det området kommer att snöröjas och om möjligt skyltas. Timmer kan också hamna på isen innan slutlastning och borttransport. Dessa arbeten och transporter bedöms börja i slutet av nästa vecka (slutet av vecka 10) och pågå några veckor. Vi får då parkera på andra ställen på hamnplanen. Visa hänsyn till varandras verksamhet.

Isvägen är mycket bra just nu så kör gärna till/nära stugan på densamma. Vi har fått in lite för lite pengar för isvägen, om du använder den var solidarisk och betala!

  Ha en skön vårvinter i stugorna och mys på, begrunda hur bra vi trots allt har det!

Styrelsen

Isvägen, mer info

Som ni kanske sett så har plogverksamheten verkligen gjort ett bra jobb senaste tiden med fina vägar uppdragna. Just nu så ser vi vattnet stiga, så räkna med vatten vid nedfart och vid Biskopen i närtid, ta det försiktigt. Räkningsutskick till de som nås av basvägen är nu ivägskickade.

Utöver detta så ser vi att det körs skotrar på oplogade isvägar, detta gör plogningen jobbigare. Inga problem att köra skoter på plogade vägar, men på oplogade ska vi undvika detta så långt det är möjligt.

/Styrelsen

Uppdatering isvägen, stämmoinformation

Fortsatt undersökning av is och i vilken mån det är möjligt att ploga isväg längre ut ger ett mindre lovande besked. Det är tyvärr inte nog tjock is för att ploga förbi Biskopen. Snön på isen innehåller mycket vatten och sannolikheten att det blir isväg utanför Biskopen är låg.

Vi kommer att skicka ut plogräkning i slutet av januari med betalning sista februari till fastigheter innanför Biskopen. Vi förstår att detta är en besvikelse, dock går säkerheten främst samt bedömningen av det möjliga inom rimliga kostnader.

Vidare planerar vi för en inomhusstämma första veckan i maj. Vi hoppas att restriktionerna gör detta möjligt, som reserv är vi utomhus i höjd med midsommar. Om du vill påverka vilka som har befattningar inom KSSF så kontaktar du valberedning och framför dina förslag. Vi uppmuntrar alla delägare i samfälligheten GA:4 att komma på stämman och påverka de beslut som tas.

/Styrelsen

Isvägen, uppdatering

Isvägen till Storviken är nu öppen. Vägen har frusit till efter plogning och vattenståndsvariationer. Planen är att kolla isen för fortsatt plogning under mellandagarna. Vi hoppas på isväg som förr i vår del av skärgården!

Styrelsen önskar alla

God Jul, Gott Slut och Gott Nytt År!

/Styrelsen

Isvägen, läget

Plogkommittén följer islägets utveckling och börjar ploga så fort isen håller för plogfordonet. Det ser bra ut och kommer förhoppningsvis att bli isväg. Kör inte på isen utan att isvägen är öppnad, då är istjockleken kontrollerad där det är plogat. Ta inga risker på isen!

/Styrelsen

Påminnelse vinterupplägg båtar

I några tidigare inlägg så har vi påtalat att det är många vinterupplagda båtar som varken är märkta eller att deras avgifter är betalda. Efter att på höstens arbetsdag (13/9) ha noterat att 40 av 74 båtvagnar varit otydligt märkta eller omärkta, kan vi konstatera att trenden tyvärr fortsätter. Nu är det vinteruppläggare som till ca 40% är otydligt märkta eller omärkta, något som också avspeglas i betalningsutfallet, många obetalda. Återigen vill vi påminna: Märk din båtvagn och betala avgiften! Vi vill inte vara poliser och jaga detta men nu är utfallet helt enkelt för dåligt. Det är en förmån att vinterlägga båten i hamnen, men det kommer med skyldigheter, märka och betala. Allt framgår av "båtuppläggning" på hemsidan. Ni som sköter er exemplariskt - utmärkt! Ni är ett föredöme.

/Styrelsen

Säsongsavslutning hösten 2021

Nu är ju säsongen i stort sett slut och brygga 2 och 5 är nu upptagna. Brygga 1 ligger fortfarande i men kommer tas upp då isen lagt sig. Denna vecka tar också sophämtningen slut och vattnet i pumphuset är avstängt. Eftersom vi nu har ett glapp innan vi börjar se skotrar stå i hamnen kommer också belysningen stängas av, den slås på igen då vintersäsongen börjar.

Till sist, vi har haft extra många båtvagnar som inte varit märkta i år (38 st) så det måste vi bli bättre på. Vi vill ju se till att bara KSSFs andelsägare har vagnar på hamnplanen och att räkningar går ut till rätt person. Ni som vet med er att ni kanske inte är helt föredömliga i detta avseende, kolla igen och märk upp vagnen.

Vi får tacka för en trevlig sommarsäsong och ser fram emot säkra isar och vintersäsongens början!

/Styrelsen

Vinterförvaring båtar 2021/22

Vi vill påminna om att alla båtar som ska vinterförvaras uppställda på hamnplan måste dels vara märkta, och dels parkeras på rätt sätt. Alla båtägare ska också ha ett uppläggningskontrakt upprättat som kan användas, se sektionen "Båtupplag" i menyn till vänster.

Det finns nu utlagd en blå lina som markerar hur båtarna ska ställas upp. Gaveln på båten ska vara mot linan precis som förra året. De båtar som inte är uppställda på detta sätt måste justeras.

Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

/Styrelsen

Hamnens vinterställning 2021

Nu när vi går mot slutet av säsongen så kommer landgångarna till brygga 2 och 5 att tas upp någon gång efter 17 oktober. Alla hänvisas till brygga 1 tills isen lägger sig, då även landgången där tas upp. Observera att under mellantiden är det enligt stämmobeslut tillåtet att fritt disponera platserna på brygga 1.

Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

/Styrelsen

Liten höstuppdatering från styrelsen

Nu har vi fått nya LED lampor i de höga lyktstolparna på hamnplanen. Bättre belysning och en bråkdel av tidigare energiförbrukning.

Som ni kanske sett så har vi också nu fått stommen till förlängningen på brygga fem på plats. Den förankras i år och sedan kommer bommar på plats till nästa år. Det betyder att de nya andelar som nu kan säljas efter det nya anläggningsbeslutet kommer kunna ha brukbara båtplatser redan till nästa sommar.

Det har förekommit ett par incidenter där båtar kört nära piren söder om brygga två och stött i en kätting som går från ytterkanten på brygga två mot piren. Detta åtgärdades på arbetskvällen tidigare i veckan och risken bör vara borta. Dock är det väl en fortsatt klok rekommendation att hellre köra lite närmare brygga två än mot piren för att undvika ev risk, speciellt då vid riktigt lågt vatten.

/Styrelsen

Dags för höstens arbetsdag, måndag 13/9 kl 17.30

Då var det dags för årets andra arbetsdag. Det är grupp B för 2021 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp B: 100, 103, 116, 119, 128, 302, 305, 319, 321, 329, 515.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 326, 422, 518.

Kontaktperson, Ann-Jeanette Jatko, 070-601 9601.

Styrelsen

Nytt anläggningsbeslut har vunnit laga kraft

Nu har det nya anläggningsbeslutet vunnit laga kraft! Detta är en viktig milstolpe för KSSF, nu kan vi fortsätta utveckla vår hamn, lägga till nya båtplatser och också muddra. En mycket lång process har nått sitt slut och vi kan se fram emot nästa fas i KSSFs utveckling.

Styrelsen

Protokoll från årsmötet

Nu finns protokoll och reviderad resultatbudget tillgängligt på Stämmosidan.

Styrelsen

Midsommar och parkeringen

Midsommarhelgen närmar sig och då vet vi att det brukar vara mycket bilar på parkeringen. Vi har märkt upp parkeringen mer nu, inklusive handikapplatser. Tänk på att respektera skyltarna och parkera på ett sätt som underlättar för passage både ner till brygga och till plats för sjösättning. Påminn gärna era gäster om detta till den coronasäkra midsommarfesten!

Trevlig midsommar!

Styrelsen

Handlingar till årsstämma

Nu finns handlingarna till vårt årsmöte att läsa och begrunda. Du hittar dem om du klickar på "Stämma" på listan till vänster.

Styrelsen

Påminnelse att kolla vaktlista

Vi vill påminna alla om att kolla när ni har vakt på årets vaktlista. Vaktlistan är omgjord för årets säsong, så det är extra viktigt att du kollar när det är din tur, det kan vara en annan tidpunkt på säsongen än det du är van med. Detsamma gäller också arbetsgrupperna och vilken du tillhör, ta en extra titt så du vet på vilket sätt du kan bidra.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Årets första arbetsdag, Måndag 31/5 kl 18.00

Nu är det dags för årets första arbetsdag. Det är grupp A för 2021 som ska jobba och som vanligt fixar Grupp C fika. De båtplatser som ingår i respektive grupp är:

Grupp A: 118, 124, 126, 304, 307, 311, 313, 333, 502, 517.

Kontaktperson, Bertil Nilsson, 070-573 16 07.

Grupp C: 210, 312, 314, 423, 429.

Kontaktperson, Hans och Lena Bergström, 193 48, 070-259 19 99.

OBS! Kom ihåg att kolla vilken grupp du tillhör då vi gjort en översyn i vår.

Uppdaterade arbetsgrupper

[2021-05-23] En av våra skyldigheter som KSSF medlemmar är ju att bidra med arbete i någon av våra arbetsgrupper. Vi har nu gjort en översyn av arbetsgrupper inför sommarsäsongen 2021. Alla var inte med de senaste åren, nu är alla med. Det kan hända att du är flyttad till annan arbetsgrupp så det är viktigt att du kollar vilken arbetsgrupp du är med i så vi alla kan ta vårt ansvar på bästa sätt. Du kan göra det genom att klicka på "Medlemmar" i menyn till vänster. Tack för ditt engagemang!

Styrelsen

Landgångar och båtvagnar

[2021-05-11] I kväll, 11/5, så läggs landgången ut på brygga 1. Precis som vanligt så gäller det att man kan lägga till på ledig plats oavsett vilken båtplats man själv äger fram till 1/6.

Ni som vill ställa upp båtvagnen på planen, se till att ställa den så långt ut som möjligt. Vi vill maximera ytan för bilparkering sedan under sommaren. /Hamnchefen

Ny vaktlista för 2021 utlagd

[2021-04-28] Nu är årets vaktlista utlagd. Du hittar den genom att klicka på länken nere till vänster i menyraden, "Vaktlista".

Isväg, vaktning och stämma - liten uppdatering från styrelsen

[2021-04-06] Värmen kom tidigt i detta knepiga isår så isvägen är nu stängd. Vi har fått in avgiften från många, men är det så att du missat betala avgiften så går det utmärkt att göra det även i efterskott.

Vaktningen kommer ju snart igång och en ny vaktlista för 2021 kommer komma upp mot slutet av april. Nytt för i år är som vi skrivit tidigare enkelvakt.

Och till sist, årets stämma planeras till den 19/6, utomhus på hamnplanen. Kallelse och faktura är på väg att skickas ut. Däremot håller vi koll på hur eventuella restriktioner utvecklas så om vi måste planera om kommer det meddelas här på hemsidan och på Facebook. Håll utkik!

Styrelsen

Uppdatering om isvägen

[2021-03-07] Årets isväg blev kortare än vanligt men det är fint att se att den ändå kan användas i bra omfattning. Isvägsräkningen har skickats ut till de fastigheter som täcks av isvägen, men för att fånga all användning, och också stärka isvägskassan för kommande år, så skulle vi önska att även de vars fastigheter inte nås av isvägen, men där man åker ut och parkerar vid vägens slut, också ger ett bidrag. Vårt förslag är att man betalar halva isvägsavgiften, 600 kr, direkt in på vårt bankgiro, 5596 - 8135. Vi kommer inte skicka ut någon ny faktura, detta är helt upp till dig som känner att du kan bidra enligt ovan.

Styrelsen

Nyheter för vaktverksamheten

[2021-02-20] Hamnarna kommer detta år att vaktas med enkelvakt på grund av Coronapandemin. Är du intresserad av att vakta Midsommarafton och/eller Midsommardagen mot ersättning?

Anmäl dig senast 15 mars 2021 till Lars Frisk, sammankallande för vaktkommitéen via telefon: 073-0867510 eller via e-post: lasse_frisk@hotmail.com

Det vaktdygnet räknas naturligtvis som din fullgjorda vakttjänst. Anmälan är bindande och här gäller först till kvarn.

Uppdatering, isväg vintern 2021

[2021-02-10] Efter att ha undersökt isen för fortsatt isväg bortom Biskopen så måste vi tyvärr konstatera att det inte är möjligt att ploga längre än vad som är gjort idag. Isen kring Biskopen är inte tjock nog för den inköpta snöslungan och mycket snö och vatten på isen försvårar ytterligare. Vi har kunnat notera att ingen istillväxt förekommit senaste veckan trots kylan.

Vi kommer därför att göra ett isvägsutskick med faktura till de som nås av isvägen och skulle någon annan fastighetsägare vilja stärka plogkassan för kommande vintrar är det förstås välkommet. Ni hittar bankgironummer på kontaktsidan, länk till vänster på sidan.

Styrelsen

Kommunikation, e-post, webbsida och Facebookgrupp

[2020-12-20] Vi har ju nu haft tillgängligt att få sin korrespondens map fakturor, kallelser etc via e-post i ett drygt år. I stort verkar det funka bra, även om fler gärna får anmäla sig till detta. Däremot känner vi att vi behöver förtydliga vilken information vi skickar ut via den anmälda e-posten och vilken som inte kommer där utan läggs ut på hemsidan. All "korrespondens via e-post" ut från KSSF gäller för att ersätta brevutskicken som tex. fakturor, kallelse till årsstämma, utskick om isvägen, m.m. Övrig informationshantering ut från KSSF som tex. arbetsdagar, vaktning, vinterställning av hamnen, m.m. sker som vanligt via information på vår webb, Facebook och anslag som sätts upp i hamnen och där har alla ett egenansvar att hålla koll.

Du kan precis som vanligt skicka in mail, SMS eller ringa direkt till de förtroendevalda via informationen på webben och under valet "Kontakt" i vänsterkolumnen på första sidan.

Vi jobbar för att utveckla konceptet med korrespondens via Epost så det kommer att bli förbättringar allt eftersom, och när det sker kommer vi förstås att kommunicera ut det.

Styrelsen

Fråga om isvägen från årsstämman 2020

[2020-12-20] Frågan från årsstämman 2020 om plogning av vinterväg till östra sidan av Kallaxön har utretts av styrelsen. Beslutet är att inte ploga. Motiveringen är att det inte är ekonomiskt försvarbart då det finns alltför få som är intresserade av att vara med och betala. Dessutom är isförhållandena besvärliga eftersom det är i ett sund med omfattande flödvatten när vattnet pumpar in och ut vid vattenståndets skiftningar.

Hamnens vinterställning 2020

Uppdatering från hamnchefen: landgångarna till brygga 2 och 5 tas upp 19/10. Landgången till brygga 1 finns kvar lite till enligt nedan.

Säsongen går ju mot sitt slut och vi kommer ta upp landgångarna till brygga 2 och 5 efter 17 oktober. Alla hänvisas till brygga 1 tills isen lägger sig, då även landgången där tas upp. Vi vill påminna om att under mellantiden är det enligt stämmobeslut tillåtet att fritt disponera platserna på brygga 1. Eventuella frågor tas med hamnchefen Bertil Nilsson, 070-573 16 07. /Styrelsen

Auktoriserad revisor sökes

Som ni kanske noterat så kräver våra stadgar att föreningen ska ha en lekmannarevisor och en auktoriserad revisor. Föreningen söker nu en auktoriserad revisor som tillsammans med lekmannarevisorn granskar bokslut och stämmohandlingar. Den auktoriserade revisor som ställt upp och granskat våra räkenskaper hittills har nu sålt sin stuga och är inte medlem längre i KSSF så vi behöver en ny sådan. Är du medlem i KSSF och är revisor kan detta bli Din kommande arbetsuppgift. Vänligen kontakta ordförande Anders eller kassör Morgen för mer information.

Dags för höstens arbetskväll, 14/9, 18.00

Nu är det dags för höstens arbetskväll. I höst är det grupp B på brygga 2 och 4 som har förmånen att få jobba lite. Båtplatserna det berör är 202, 204, 207, 221, 226, 232, 404, 409, 412, 416, 417, 434.

Info från vaktkommittén

Här i hamnarna i Kallax har vi gemensam vaktning - Fiskehamnen och KSSF-hamnen. Alla som har båtplats i dessa hamnar har ett åtagande att genomföra en vaktning per sommar. I samband med vaktning är det viktigt att läsa igenom vaktinstruktionen som finns publicerad på respektive hamnförenings webbsida. Där finns också angivet vad som gäller om man väljer att anlita någon annan än båtplatsägaren för att utföra vakttjänsten. En viktig sak värd att poängtera är att den som utför vakttjänsten ska vara myndig. Det kan bli problem för våra föreningar om något skulle hända under en natt där vi har underåriga vakter. Om det är något ni funderar på så tveka inte att höra av er till vaktkommittén på byte@hamnarna.kallax.nu. Hälsningar från Vaktkommittén.

Liten påminnelse från Vaktkommittén

Här i hamnarna i Kallax har vi gemensam vaktning - Fiskehamnen och KSSF-hamnen. Alla som har båtplats i dessa hamnar har ett åtagande att genomföra en vaktning per sommar. I samband med vaktning är det viktigt att läsa igenom vaktinstruktionen som finns publicerad på respektive hamnförenings webbsida. Där finns också angivet vad som gäller om man väljer att anlita någon annan än båtplatsägaren för att utföra vakttjänsten. En viktig sak värd att poängtera är att den som utför vakttjänsten ska vara myndig. Det kan bli problem för våra föreningar om något skulle hända under en natt där vi har underåriga vakter. Om det är något ni funderar på så tveka inte att höra av er till vaktkommittén på byte@hamnarna.kallax.nu. Hälsningar från Vaktkommittén.

Tack för att vi hjälps åt!

Vi vill verkligen tacka för den spontana insats som gjorts för att städa upp vid komposttunnorna nu i veckan. Det där är KSSF i ett nötskal, man tar ansvar och hjälps åt. Nu ser vi till att soporna sköts ännu bättre framöver, är det fullt så tar vi med oss sopor i bilen och slänger på rätt ställe. Hushållssopor hemma och resten till Kronan.

Tusen tack från styrelsen till ni som städat upp!!

Lite styrelseinfo - uppställning båtvagnar samt nya bryggdelar till brygga 5

Som ni kanske har märkt så är det väldigt många båtvagnar som förvaras nu under sommaren på uppställningsplanen. Vi har gjort en liten översyn och sett att 21 båtvagnar inte är märkta. För att kunna hålla ordning samt se till att man betalar sin uppställningsavgift så vill vi uppmana alla att se till att ni märkt era båtvagnar som ni har uppställda.

En trevlig nyhet är också att vi fått två stycken bryggor från kommunen som inte de har behov av längre. Ett glatt gäng har bogserat hit dem för några dagar sedan och de ligger nu förtöjda ute vid vågbrytarna. Vi kommer att använda dem för förlängningen av brygga fem, här sparar vi en hel del pengar! Bryggbogsering

Årsstämma, 2020 lördag 27/6 kl 14

Ni har tidigare fått meddelande om att KSSFs årsstämma är framflyttad och nu ska den genomföras utomhus på vår hamnplan lördag 27/6 kl. 14. Årsstämman kommer att hållas oavsett väderlek pga formalian att den måste ha hållits senast den 30/6. Avsikten är att det ska bli ett kort och effektivt möte och det finns inga sittplatser så den som inte vill stå får ta med sig en klaffstol eller liknande. Vi ska hålla anvisat avstånd från varandra och det blir ingen visning på någon projektorduk eller liknande så aktuell dokumentation som finns på vår webb får själv skrivas ut av den som vill ha med sig den. Ingen smörgås eller kaffe kommer att serveras. Den som känner sig sjuk på något sätt enligt Folkhälsomyndighetens kriterier bör avstå från att delta fysiskt men kan med fördel låta någon annan företräda dig via fullmakt. Den finns även att hämta på hemsidan. En ny lag beslutades av regeringen den 15 april 2020 som medger att ett ombud kan ha fler än tre fullmakter om styrelsen tar beslut om det, vilket är gjort 2020-05-05.

Väl mött !

Styrelsen

KSSF-årsstämma 2020-04-22 är framflyttad

På grund av den rådande pandemin (Coronaviruset) har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman tills vidare. I det rådande läget, och med de vidare prognoser som finns, är det inte försvarbart att samla medlemmarna för årsstämman inomhus i en lokal. Uppmaningen till samhället är att alla ska försöka göra sitt för att förhindra ytterligare smittospridning och vi vill ta vårt ansvar.

Styrelsen bedömer att beslutet inte innebär något negativt för driften av en fortsatt väl fungerande båthamn, men kommer att arbeta vidare med konsekvenserna av beslutet för det finns en del saker som trots avsaknaden av årsstämman måste göras.

Alla uppmanas att hålla koll på vår hemsida http://kssf.kallax.nu/ och vår sida på Facebook för att få aktuell information, då de uppdateras löpande. Viktig dokumentation som tex. bokslut, ny budget, verksamhetsberättelsen och vaktlistan kommer att läggas ut på hemsidan. Under april månad kommer också båtplatsfakturan och mer fördjupad information att skickas ut per post, och epost för de som anmält sig för det.

Var rädda om varandra i dessa tider.

/Styrelsen

Viktig info för er som registrerat e-mail för KSSF utskick

I samband med att vi gjorde isvägsutskicket så har vi kunnat se att det finns en risk att mail från KSSF markeras som skräppost och därför är lätt att missa. Alla som har anmält sig för att få KSSF korrespondans på detta sätt måste se till att inte KSSF mailen hamnar i skräpposten. Om så är fallet så måste du som mottagare ställa in KSSF som "säker" avsändare.

Nytt sätt att få KSSF korrespondans

Vi har ju nämnt förut att vi kommer möjliggöra att få all kommunikation med KSSF (fakturor, kallelser etc.) via e-mail och nu har vi allt i ordning för detta. För att detta ska gå till på rätt sätt så gäller följande.

För dig som vill ha KSSF utskick via e-mail i stället för pappersutskick:

Observera att det är inget tvång att anmäla e-mail, om du vill fortsätta få alla utskick via vanlig post behöver du inte göra någonting.

/Styrelsen

Personuppgiftspolicy

Med anledning av att GDPR trätt i kraft har KSSF upprättat en personuppgiftspolicy. Den finns att beskåda i arkivet under rubriken För kännedom.