VÃ¥r i hamnen
Vår i hamnen

Nyheter

[2019-07-12]   Nu finns det en minipråm för KSSF medlemmar att använda. Ser mer under "Service".

[2019-05-15]   Landgångarna kommer att sättas på plats nu på fredag. Traktorn kommer kl 9. Så snart de finns på plats börjar vi använda våra egna platser.

[2019-05-13]   Årets arbetsdagar är 28 maj (A) och 25 september (B).

[2019-05-03]   Årets vaktlista är publicerad!

[2018-05-04]   Årets vaktlista är publicerad!

[2017-09-07]   Höstarbetsdagen, för grupp B i raderna 100, 300 och 500, är 26 september kl 18.

[2017-06-30]   Meddelande från SCA: ”Det pågår en avverkning på Bergön som ombesörjs av SCA. Det är på öns södra del som avverkningen sker och kommer pågå ca 2 veckor. Virket kommer bortforslas med pråm från sundet mellan Bergön och Granholmen och skeppas direkt till industrierna i Piteå. Tänk på säkerhetsavståndet och gå inte närmare än 100 m från arbetande maskin!”

[2017-05-22]   Landgången till brygga två är på plats. Vi får samsas på den bryggan tills vidare.

[2017-04-20]   Årets vaktlista är publicerad. Finns att hämta på hemsidan.

[2017-02-08]   Plogchefen meddelar att isvägen nu är öppen!

[2016-10-09]   Brygga ett (rad 100 och 200) vinterställs efter söndag 16 oktober. Ingen båt får ligga kvar där då. Reparationsarbeten kommer att utföras och en flytkropp bytas ut.

[2016-07-11]   Hamnarna har fått en hjärtstarter av Lions Luleå. Den finns i vaktstugan.

[2016-06-09]   Vattenståndet är -65 idag. Kan vara besvärligt att ta sig in och ut i hamnen. Hissa motorn ordentligt!

[2016-05-10]   Alla landgångar är nu på plats. Från och med nu använder vi våra egna båtplatser!

[2016-04-08]   Vaktlistan kommer att publiceras senast 15 april.

[2016-04-05]   Kontrollera att du har anmält rätt telefonnummer till KSSF, så att det blir rätt i vaktlistan! (Se Medlemmar -> information om din båtplats)

[2016-02-12]   Enligt plogkommittén blir det plogning i morgon lördag.

[2016-02-12]   Isvägen plogades i går torsdag, men nu snöar och blåser det så den är nog snart svårframkomlig.

[2016-01-29]   I natt och i morgon lördag blir det hårt väder och i morgon högt vattenstånd. Det blir nog djupt vatten vid stränderna och svårt att ta sig upp från isvägen.

[2016-01-24]   Plogansvarig hälsar att isvägen nu är plogad hela sträckan. Den ska fortsätta att breddas under dagen så du som parkerar, parkera på mitten av vägen och inte vid kanten!

[2016-01-08]   Isväg 2016: Plogansvarig låter hälsa att isvägen kommer att öppnas när isen längs hela sträckan är uppmätt och det finns snö för att skapa karmar. Innan dess åker man på egen risk. För närvarande åker folk bil till storviken på norra Kallaxön, men det är alltså på egen risk.

[2015-05-05]   Parkeringsplatserna är markerade med rep i vanlig ordning. Vänligen respektera dem. Repen kommer att förses med remsor så småningom.

[2015-05-05]   Landgångarna är nu på plats. Hädanefter använder vi den egna båtplatsen.

[2015-04-27]   Vårarbetsdagen 2015 är 25 maj kl 18.30. Det är grupp A i raderna 100, 300 och 500 som går ut detta år.

[2015-04-15]   Vaktlistan för 2015 har publicerats! Se menyvalet Vaktlistan eller Hamnarna.

[2014-12-17]   KSSF kommer att hålla en extra stämma onsdag 14 januari kl 19.00 på Blackis. Huvudärendet är att besluta om fastighetsbestämning.

[2014-06-03]   Hamnchefen meddelar att andelsägare kan hämta kompostpåsar vid vaktstugan.

[2014-06-03]   Tack alla som deltog vid vårarbetsdagen i går!

[2014-05-12]   Viss kontaktinformation har ändrats i vaktlistan idag. Kopplingen mellan båtplats och vaktdatum ändras dock aldrig, så inte heller denna gång!

[2014-05-06]   Sopkärlen ställs ut och låses upp idag.

[2014-05-06]   Hamnchefen meddelar att bryggorna nu är sommarställda och klara inför båtsäsongen. Hädanefter använder vi alltså våra egna båtplatser.

[2014-04-22]   Vaktlistan för 2014 har publicerats. Se menyvalet Hamnarna eller Vaktlistan.

[2014-04-11]   Stämman är tisdag 6 maj kl 19.00 i Svartöstadens folkets hus, "Blackis".

[2014-02-28]   Isvägen är öppen. Se upp för håligheter/gropar vid nedfarten!

[2014-02-25]   Isvägen är stängd!

[2013-11-20]   På kvällen den 18 november hade vi mycket högt vattenstånd i kombination med kraftiga västlig vind. Det blev drygt +90 cm här i Luleå, i Kalix var det +101.

[2013-06-04]   Varning för lågt vattenstånd! Ser ut som att vattnet faller till -50 under morgondagen (tisdag).

[2013-06-03]   Varning för lågt vattenstånd! Ser ut som att vattnet faller till -50 under morgondagen (tisdag).

[2013-05-15]   Grävarbeten i hamnen torsdag eftermiddag och kväll!

[2013-05-09]   Arbetsdag 14 maj kl 18.00. Grupp A i rad 100, 300 och 500 går ut. Anslag finns vid bryggorna.

[2013-05-06]   Protokoll från stämman finns nu i arkivet.

[2013-04-27]   Stämman förflöt lugnt trots kaffebristen, och samtliga funktionärer återvaldes.

[2013-04-11]   Vaktlistan för sommaren 2013 är publicerad!

[2013-04-04]   Stämmohandlingarna finns nu att hämta, se menyvalet Stämma.

[2013-02-16]   Årets stämma kommer att hållas 22 april. Styrelsen välkomnar förslag, synpunkter och motioner från medlemmarna. Motioner ska komma in senast under februari.

[2013-01-19]   Vägen till Storviken är nu plogad. Entreprenören fick spola en hel del för att det skulle gå. Ännu oklart om hela vägen kan plogas, vi hoppas på kyla och ingen snö.

[2013-01-15]   Isen är ännu inte tillräckligt bärig för plogning. Betala ingen plogavgift förrän du får utskick eller läser här att plogning blir av.

[2012-10-22]   Hamnen är vinterställd.

[2012-10-08]   Hamnen vinterställs tidigast måndag 22 oktober, så flyttning till brygga ett behöver inte ske förrän tidigast 21 oktober.

[2012-09-27]   Arbetsdag för grupp B är lördag 13 oktober kl 11.00. Vilka som är med i gruppen kan du se under menyvalet Medlemmar.

[2012-09-27]   Hamnen vinterställs efter helgen 13-14 oktober. Båtplatserna disponeras till och med fredag 12 oktober.

[2012-04-11]   Vaktlistan är publicerad!

[2012-03-23]   Vaktlistan för 2012 kommer att publiceras i början av april. Gamla vaklistor finns i arkivet för hamnarna.kallax.nu

[2012-02-23]   Kommunen ger från och med i år ett årligt driftsbidrag till plogning av isväg till Storviken på Kallaxön.

[2012-02-02]   En stugägare på Bergön meddelar att det varit inbrott i hans stuga. De hade tagit sig in genom ett fönster på baksidan, så inga konstigheter syntes förrän vid närmare undersökning. Det kan vara läge att kolla upp sin stuga.

[2012-01-25]   Det blir ingen isväg i år. Läs mer på isvägens hemsida (menyvalet Isväg).

[2012-01-18]   Plogkommittén meddelar att hamnplanen plogas idag.

[2012-01-14]   VARNING! Kustbevakningens stora svävare har passerat mellan fastlandet och Kallaxön/Bergön idag. Den spräcker upp till 15 cm tjock is. Man bör vänta ett par dygn innan man försöker ta sig ut till Kallaxön/Bergön så att isen hinner frysa ihop igen.

[2011-12-31]   Gott nytt år!

[2011-12-14]   Det blev +134 vid Storön, och ca +118 vid Larsgrund.

[2011-12-14]   SMHI har utfärdat en klass 2 varning för högt vattenstånd i bottenviken. 120-125 cm över idag onsdag förmiddag.

[2011-10-06]   SMHI varnar för högt vattenstånd natten mot fredag. Enligt SMHI kan det bli +120 cm, men enligt prognosen för Storön handlar det om +100 cm. Kan vara idé att se till bryggor och båtar.

Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

Detta är KSSF:s hemsida. Den är främst riktad till våra medlemmar, nuvarande och blivande, men kanske kan även andra ha glädje av den.

Städinsats Luleå Skärgård

Under vecka 29 (15 – 21 juli) arrangerar Luleå Skärgårdsförening tillsammans med fritidsförvaltningen, parkförvaltningen på Luleå Kommun samt intresserade föreningar och privatpersoner en gemensam städinsats i Luleå skärgård. Ett antal föreningar är med, så även KSSF. Nu finns en uppdaterad information om detta här, se mer info här. Så reservera någon timme denna vecka för att göra en insats för våra stränder tillsammans med era grannar!

Flytkropp säljes

En flytkropp finns att köpa från KSSF. Bra skick, ligger vid vaktstugan, pris 5000:-. Ta kontakt med hamnchefen Bertil Nilsson för mer info. Bild hittar du här, bild

Stämma 2019

Årets stämma kommer att hållas 9 maj kl 19 i Bygdegården i Kallax.

Mer information finns under fliken Stämma.

Isväg 2019

(2019-03-25) Utskicket om plogavgift är på väg. På grund av stora snömängder har vi sett oss tvungna att öka avgiften något, till 700 kr.

Bryggor

Idag på morgonen (29 maj) blev reparationen av brygga ett klar. Nu är alltså alla båtplatser tillgängliga och hädanefter kan man använda sin egen båtplats. Formellt disponeras båtplatserna från den 1 juni, men det går alltså bra att använda sin egen plats från och med nu.

Personuppgiftspolicy

Med anledning av att GDPR träder i kraft den 25 maj har KSSF upprättat en personuppgiftspolicy. Den finns att beskåda i arkivet under rubriken För kännedom.

Vårarbetsdag tisdag 29 maj

Vårarbetsdagen är tisdag 29 maj kl 18.00. Anslag är uppsatta vid brygga 1 och 2. Detta år är det de i grupp A som har båtplats i raderna 200 och 400 som ska delta. Du kan kontrollera vilken arbetsgrupp du tillhör under filken Medlemmar.

Stämma 2018

Stämman 2018 hölls 26 april kl 19 i bygdegården i Kallax.

Isväg 2018

(2018-01-19) Arbete pågår med årets isväg. Vädrets makter är dock tyvärr besvärliga - vid senaste ovädret packades det som hade hunnit plogas upp igen totalt med mycket hård drivsnö så att det nu är lättare att ta upp vägen vid sidan av det som tidigare var plogat. Plogkommittén tänker ta ut en traktor för att öppna vägen så snart isen håller och det slutar snöa så att traktorer finns tillgängliga.

Vi avvaktar en vecka till med utskicket om plogavgift - då hoppas vi att det går att bedöma om det kan bli isväg.

Hjärtstarter

Hamnarna har fått en hjärtstarter av Lions Luleå.

Hjärtstartaren förvaras i vaktstugan i hamnen. Så snart som möjligt ska vi ordna så att man kommer åt den utifrån genom att krossa en glasruta, men tills vidare finns den inne i vaktstugan. Den ligger i en liten röd väska som är cirka 30 x 30 cm. Alla på öarna och i byn med omnejd ska kunna använda den om och när det behövs. Den kommer att finnas där året om. Hjärtstartaren är i stort sett självinstruerande, men vi kommer ändå att ha utbildningar på den inom kort.

Stort tack till Lions Luleå för hjärtstartaren och till Bengt som ansökte. Hjärtstartaren överlämnades av Christer Thörnlund från Lions vid en liten ceremoni i Stig-Anders Lindgrens bagarstuga där representanter för båda styrelserna deltog. Vi lyssnade till vad Christer berättade om hjärtstartare och om Lions och firade med tårta.

Det här gör att det är mycket viktigt att vakter inte tar med sig nyckeln hem över dan. Nyckeln måste alltid finns på det sedvanliga stället när vaktstugan är låst!

Juni 2016

Under stormen i början av juni blåste busskuren (som vanligt) omkull. Lyckligtvis blev det inga större bestående skador på själva busskuren, men olyckligtvis hade man under vårarbetsdagen ställt ett antal sparkar snyggt och prydligt bakom den för att de skulle vara ur vägen i sommar. De skadades då kuren välte.

Lastekan har tydligen sprungit läck och har sjunkit där den ligger längst in vid brygga fem. Vi vet inte hur allvarligt det är, men det är ju olyckligt att vi inte har denna fraktmöjlighet för närvarande. Det skulle vara bra om någon ville titta på den och se om den går att laga. Det skulle också vara intressant att få reda på om det finns något alternativ som föreningen kunde införskaffa om lastekan inte längre går att använda. Kontakta hamnchefen i så fall!

Båtvagnsavgift

Kom ihåg att lägga till båtvagns/släpvagnsavgiften på 100 kr när du betalar båtplatsavgiften, om du har båtvagnen eller något släpfordon uppställd på hamnplanen i sommar! Märk vagnen!

Omprövning

18 mars 2016 var KSSF:s styrelse på möte hos Lantmäteriet. Där beslutade förättningslantmätaren att lägga KSSF:s områdes östra gräns så att hela södra piren och vågbrytarna med sina fästen ligger inom KSSFs område ga:4. Det innebär att KSSF har rådighet över hela anläggningen. Mer information finns under Omprövning.

Vintern 2015/2016

Hamnen vinterställdes i slutet av oktober.

Isvägen plogades upp 23 januari. Utskick om plogavgift kommer vid månadsskiftet, för inbetalning 29 februari.

Ordinarie stämma 2015

Stämman hölls 22 april kl 19 i Svartöstadens folket hus, "Blackis". Protokollet finns i arkivet.

Extra stämma januari 2015

En extra stämma hölls 14 januari kl 19.00 på Blackis. Huvudpunkten var att besluta om en fastighetsbestämning av KSSF:s områdes östra gräns (vid södra pirens spets), vilket också skedde. Protokollet finns i arkivet.

Andelsägaravtal

Alla andelsägare har fått ett andelsägaravtal i posten. Efter påskrift ska det ena exemplaret skickas in till föreningen. Du kan själv lämna det i föreningens brevlåda på Fiskehamnsvägen 97 i Kallax, eller skicka via post till ordförande Anders Olsson, Blidvägen 226, 976 32 Luleå. Ett tredje alternativ är att skanna in och skicka via epost till ordförande, epostadressen finns under menyvalet Kontakt.

Båtvagnar

Enligt stämmobeslut så tas numera en avgift på 100 kr per båtsäsong för båtvagnar eller släpfordon som står uppställda på hamnplanen.

Båtvagnar och uppställda släpfordon ska vara märkta med båtplatsnummer, t ex med den bricka som medföljde båtplatsavgiftsfakturan. Omärkta båtvagnar flyttas till hamnplanens nordvästra hörn, närmast infarten. De ska märkas innan de flyttas därifrån.

Frågor? Kontakta hamnchefen (se Kontakt).

Notera att de som vinteruppställer sin båt på hamnplanen anses ha betalat även för efterföljande båtsäsong och inte behöver betala ytterligare.

Vi finns på Facebook!

Det finns en facebook-grupp som heter Kallaxskärgården där meddelanden om hamnen, isvägen, och evenemang i Kallaxskärgården annonseras. Gå gärna med.

Nyhetsbrev

KSSF har ett nyhetsbrev via epost för att förbättra informationen till sina medlemmar och hyresgäster. Via menyvalet Nyhetsbrev till vänster kan du läsa mera och registrera din epostadress.

Service

En sammanställning av den service KSSF tillhandahåller för sina medlemmar och hyresgäster finns under menyvalet Service.