Om Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

Kallaxskärgårdens samfällighetsförening, KSSF, driver en mindre båthamn vid byn Kallax utanför Luleå.

Föreningen bildades 1973 och hette till en början Kallaxskärgårdens hamnförening. Föreningens målsättning var och är att tillgodose behovet av båtplats för fastighetsägare i skärgården nära byn Kallax, dvs Kallaxön, Granholmen och Bergön med omnejd. I samband med anläggningsbeslutet för hamnen 1981 ombildades föreningen till en samfällighetsförening.

Hamnen började byggas 1981 och invigdes 1982. Det finns 162 båtplatser. Djupet i hamnbassängen varierar mellan 1.2 och 1.8 meter vid medelvattenstånd. Ett muddringsprojekt planeras.

I hamnområdet finns även Kallax fiskehamn. De båda hamnföreningarna samarbetar bland annat kring underhållet av infartsvägen och bevakningen av hamnarna. Se menyvalet Hamnarna för mer information.

KSSF administrerade 1982 - 2005 plogningen av en isväg från hamnområdet ut till öarna Kallaxön, Granholmen och Bergön. Kallaxskärgårdens Plogförening (se Isväg) övertog plogverksamheten under 2006 - 2009, men har nu avvecklats. KSSFs plogkommitté har nu återinrättats och kommer att sköta plogverksamheten framgent.