KSSFs arkiv

Detta är Kallaxskärgårdens samfällighetsförenings nätbaserade arkiv. En del dokument är öppna för allmänheten, medan andra är lösenordsskyddade och endast åtkomliga för föreningens medlemmar. Lösenordet finns i kallelsen till årsmötet. Medlemmar som inte har lösenordet kontaktar andra medlemmar eller i sista hand ordförande eller webbansvarig (se Kontakt) för att få det.

Dokumenten är i formatet PDF, som är att föredra för att publicera dokument på nätet. En lämplig kostnadsfri PDF-läsare är Adobe Reader.

För kännedom

Stämmohandlingar

Vissa äldre stämmohandlingar finns att hämta via denna länk.

Stadgar och andra styrdokument

Föreningen förvaltar en hamn som är en gemensamhetsanläggning bildad enligt Anläggningslagen (1973:1149). Hamnen är samfälld för de fastigheter som har andelar i den, därför gäller Samfällighetslagen (1973:1150). Hamnanläggningen bildades genom ett anläggningsbeslut vid en anläggningsförrättning. Föreningen ska förvalta samfälligheten i enlighet med Anläggningslagen, Samfällighetslagen, anläggningsbeslutet, och stadgarna.

Formulär, avtal, etc

Styrelsen

Föreningens historia

Hamnföreningens förste ordförande, Kurt Hägglund, har skrivit en historik över föreningens tillkomst och byggandet av hamnen. Här är en inscannad, OCR-konverterad och varsamt redigerad version. En originalkopia finns bl a i vaktstugan.

Hur publicera dokument i detta arkiv?

Se Admin.