Information för medlemmar

Här kan medlemmar få information om arbetsgrupper, arbetsdagar och vaktning. Informationen är skyddad med lösenord.

Information om båtplats

Här finns information om din båtplats, t ex när den har vakt, vilken arbetsgrupp den tillhör, kontaktperson, telefonnummer till kontaktpersonen, etc.

Det går också att skicka in ändringsanmälningar till registerhållaren.

Arbetsgrupper

Alla andelsägare i KSSF är indelade i arbetsgrupper. Syftet med detta är att öka den sociala kontakten mellan delägarna och fördela arbetsuppgifter inom KSSF samt att gör vår verksamhet så billig som möjligt. Det är viktigt att du som delägare engagerar dig i den arbetsgrupp du tillhör. Kontakta kontaktpersonen inför arbetsgruppens uppgifter. Sammanhållande för alla arbetsgrupper är Patrik Eriksson 070-7623756. Har du kompetenser eller färdigheter som KSSF kan ha nytta av eller vill byta arbetsgrupp, kontakta Patrik. Den som är kontaktperson inom en arbetsgrupp skall:

  • Samordna verksamheten så att den fungerar över tiden
  • Vara tillgänglig för arbetsgruppen via telefon
  • Fördela arbetsuppgifter så att alla blir engagerade
  • Påminna om arbetsuppgifter
  • Anteckna vilka som deltagit i verksamheten
  • Arbetsgruppernas uppgifter, medlemmar och kontaktpersoner kan du se på denna sida.