KSSF tillhandahåller följande för sina andelsägare

Minipråm

Minipråm

KSSF har nu en liten minipråm. Den kan man låna och transportera upp till 1000 kg fördelat över ytan. Den kommer ligga i hamnen och när man har använt den så återlämna den direkt så fler kan använda den.

Sjösättningsramper

Sjösättningsramp

KSSFs betongklädda båtramp finns mellan brygga ett och två. Det finns också en överenskommelse med Kallax Fiskehamnsförening om att vi utan kostnad får använda deras ramp om det skulle fungera bättre. De får också på samma sätt använda KSSFs ramp.

Lastkaj

Lastkajen

Kallaxhamnarna har en gemensam lastkaj av betong som ligger i Fiskehamnen närmast stenpiren. Den får användas för lastning och lossning av alla andelsägare i KSSF. Materiel får ligga på kajen del av dag men inte helt dygn.

Färskvatten

Kallaxhamnarna har gemensamt vatten.

Sopor

KSSF är ålagda av kommunen att ha en viss sophantering. Därför finns möjlighet att slänga brännbara hushållssopor och komposterbart avfall i sopkärl i hamnen.

Toalett

Toalett, främst avsedd för de som vaktar hamnen, finns mellan förrådet och infartsvägen. Förrådet är den byggnad som är närmast vaktstugan. Toan är låst, nyckeln finns på samma nyckelknippa som nyckeln till vaktstugan. Vatten bör hämtas dit innan besöket.

Vinterväg

KSSF plogar vinterväg in till parkeringen på sin hamnplan. Denna får nyttjas av alla KSSFs andelsägare, och även av Kallaxborna. Bevakningskameror och belysning är på även vintertid.

Vinterväg på isen till stugor på Kallaxön, Bergön och Granholmen plogas av KSSFs plogkommitté och får nyttjas av de som betalar plogavgift till plogkommittén. Nedfarter plogas till isvägen mht väder och vind, dessa får nyttjas av de som betalt plogavgift.