Vakttjänstgöring

Alla andelägare i KSSF har obligatorisk vakttjänstgöring.

All information kring bevakning och vakttjänstgöring i Kallax hamnar är samlad på Vaktkommitténs hemsida (se Hamnarna). Här finns endast en direktlänk till den mest aktuella vaktlistan.

Vaktlistan

Uppgifterna till vaktlistan (namn och telefonnummer) har hämtats från KSSF:s medlemsregister.

Finns det några felaktigheter i vaktlistans namn eller telefonnummer så beror det alltså troligen på att det fanns felaktiga uppgifter i registret. Anmäl felaktigheter och ändringar till KSSF (se Kontakt eller Medlemmar).