Vanliga frågor kring KSSF

Här ställs och besvaras ett antal frågor rörande KSSF och dess hemsida.

Hur får jag lösenordet?

Medlemmar får årets lösenord i kallelsen till årsmötet. Alla kontaktpersoner för båtplatser får också årets lösenord i fakturan för båtplatsavgiften. De medlemmar som av någon anledning inte har tillgång till lösenordet kontaktar i första hand andra medlemmar och i sista hand sekreteraren (se Kontakt).

Varför ser email-adresserna så konstiga ut?

Det är för att undvika skräppost (s k spam).

De som skickar skräppost måste först skaffa adresser att skicka till. Det görs bl a med hjälp av speciella program, så kallade spindlar eller robotar, som söker igenom webbsidor på jakt efter email-adresser. Den som sätter ut sin email-adress i klartext på en hemsida kommer förr eller senare att få mängder av skräppost.

Ett sätt att lura dessa robotar är att inte sätta ut email-adresser på webbsidor som text utan som bilder. Om man dessutom förvanskar bilderna något så försvårar man för robotarna att använda OCR-teknik (står för Optical Character Recognition, optisk teckenigenkänning; en teknik för att känna igen tecken i bilder) för att läsa bokstäverna i bilderna.

Tyvärr gör detta att adresserna kan bli svåra att läsa. De email-adresser vi använder här har alla formen funktion @ kssf.kallax.nu så det borde inte vara så svårt att räkna ut vilken adress man ska använda.

Den som inte kan lista ut vilka email-adresser som ska användas bör kontakta webbansvarig (se Kontakt).

Varför sköter KSSF plogningen av isvägen?

KSSF är en samfällighetsförening och får enligt lag inte hålla på med saker som inte är förenligt med dess mål (dvs att förvalta hamnanläggningen) och kan ge extra kostnader för andelsägarna.

Plogningen av isvägen till Kallaxön och Bergön sköttes under några år av en separat förening, plogföreningen. Då det visat sig svårt att bemanna funktionärsposterna i plogföreningen kom frågan om att återinrätta en plogkommitté upp på KSSFs stämma via en motion.

Vid stämman kom det fram att det inte är så svårt att få folk som arbetar praktiskt med isvägen, det är föreningsöverbyggnaden som är svår att bemanna. Samtidigt är isvägen av stor betydelse för KSSFs andelsägare; en majoritet andelsägare på stämman var medlemmar även i plogföreningen.

Stämman beslutade att återinrätta en plogkommitté som framgent ska sköta plogverksamheten och dess ekonomi. Plogverksamheten får dock inte belasta KSSF ekonomiskt eller på annat sätt. För att säkerställa detta är plogkommitténs ekonomi helt avskiljd från KSSFs övriga ekonomi, och den har också en egen valberedning. Eventuella arvoden till plogkommitténs medlemmar tas förstås från dess egen kassa. Vid årsbokslut sammanförs plogkommitténs räkenskaper med övriga KSSFs, men det är endast på papperet. Under inga omständigheter kommer KSSF att subventionera plogverksamheten eller ta u något eventuellt överskott från den.

Övriga frågor

Några frågor kring kamerabevakningen och vaktlistan besvaras på vaktkommitténs hemsida (se Hamnarna).

Är det något annat du undrar över som rör KSSF eller hemsidan och som kan vara av allmänt intresse, kontakta gärna ordförande eller webbansvarig (se Kontakt).