Uppläggningsplats på KSSFs hamnplan

Under vintrarna anordnar KSSF ett mindre antal uppläggningsplatser på sin hamnplan för sina medlemmar.

Du som är intresserad av att lägga upp din båt på KSSFs hamnplan bör göra följande:

1. Läs och fyll i ett Uppläggningskontrakt. Där står det under vilka premisser KSSF tillhandahåller uppläggningsplatser. Spara och skicka via epost eller vanlig post till ordförande: KSSF, Blidvägen 226, 976 32 Luleå.

Om du av någon anledning inte kan fylla i formuläret, går det bra att skriva ned uppgifterna som efterfrågas i formuläret och skicka in dem via epost eller vanligt brev; det är inte nödvändigt att skicka in själva formuläret.

2. Platserna delas ut enligt principen "först till kvarn". De som får platser får två kontrakt, undertecknade av ordförande, hemskickade.

3. Du skriver då på båda, skickar eller ger det ena till ordförande, och behåller det andra.