KSSF:s ordinarie stämma 2021

På grund av Corona pandemin så hålls årsstämman senare än vanligt. Den hålls lördagen 19/6 på hamnplanen vid vaktstugan. .

Stämmohandlingar

Här finns ett antal stämmohandlingar att tillgå nedan.

För åtkomst krävs det lösenord som finns i kallelsen och på fakturan för båtplatsavgiften.

Handlingar

Verksamhetsberättelse, 2020

Årsredogörelse, 2020

Valberedningens förslag 2021

Budget förslag 2021

Fullmakt till årsstämma 2021

Protokoll stämma 2020

Röstlängd 2021