KSSF:s ordinarie stämma 2018

Ordinarie stämma 2018 hölls torsdag 26 april kl 19.00 i Kallax bygdegård. 51 amdelsägare deltog själva eller via ombud.

Stämman beslutade att båtplatsavgifterna kommer att höjas med cirka 50% från och med 2019. Detta för att säkerställa att KSSF har tillräckliga medel för att genomföra bryggrenoveringar, muddring och nytt anläggningsbeslut, utgifter som beräknas komma inom de närmsta fem åren. Som underlag för beslutet redovisade ordförande de utgifter och inkomster styrelsen förutser under kommande femårsperiod.

Styrelsen omvaldes med undantag av Sture Lind som fått nog och ersattes av Eva Åkeblom. Sture fortsätter som sammankallande i valberedningen. Vi har två nya ersättare i styrelsen, Maria Frisk och Björn Thurfjell.

Stig Kenttä har länge och förtjänstfullt arbetat i vaktkommittén men har nu sålt stugan. Ny i vaktkommittén är Lars Frisk.

Mats Sundqvist slutar som vice hamnchef och ersätts av Bertil Nilsson.

Tommy Pudas finns inte längre i Sverige under den kritiska tiden då räkenskaperna ska granskas. Han slutar därför som revisor. Maria Sandström är ny lekmannarevisor.

Valberedningen består nu av Sture Lind (sammankallande), Roland Lundman och Ingvar Olsson. Kontakta dem med förslag på nya funktionärer!

Stort tack till Stig Kenttä, Mats Sundqvist!

Stämmohandlingar

En bunt med stämmohandlingar som innehåller bland annat ärendelista, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och avgiftsförslag.

För åtkomst krävs det lösenord som finns i kallelsen och på fakturan för båtplatsavgiften.

Protokoll

Protokollet finns i arkivet. Här finns en direktlänk.