KSSF:s ordinarie stämma 2023

Stämman sker 2023-04-26 i Bygdegården i Kallax med start kl 19. .

Stämmohandlingar

Här finns ett antal stämmohandlingar att tillgå nedan.

För åtkomst krävs det lösenord som finns i kallelsen och på fakturan för båtplatsavgiften.

Handlingar

Verksamhetsberättelse, 2022

Fullmakt till årsstämma 2023

Resultatbudget, 2023

Revisionsberattelse, 2022

Årsredogörelse, 2022

Röstlängd 2023

Protokoll stämma 2023

Motioner till stämman

Motion avgift för utebliven vakttjänstgöring

Motion avseende bom till hamnens parkering

Motion avseende hamnavgift inklusive plogning av isväg

Motion avseende parkeringskort för KSSF hamnparkering

Motion gällande uppställning av båtar vintertid

Motion gällande utbyggnad av hamn

Föregående års stämmoprotokoll

Protokoll stämma 2022

Viktiga punkter efter stämman 2023

Efter stämma 2023