KSSF:s ordinarie stämma 2021

På grund av Corona pandemin så hålls årsstämman senare än vanligt. Den hålls lördagen 19/6 på hamnplanen vid vaktstugan. .

Stämmohandlingar

Här finns ett antal stämmohandlingar att tillgå nedan.

För åtkomst krävs det lösenord som finns i kallelsen och på fakturan för båtplatsavgiften.

Handlingar

Verksamhetsberättelse, 2020

Årsredogörelse, 2020

Valberedningens förslag 2021

Budget förslag 2021, uppdaterad efter beslut på årsmöte

Fullmakt till årsstämma 2021

Protokoll stämma 2020

Röstlängd 2021

Protokoll stämma 2021