KSSF Registeruppgifter

Här finns möjlighet att få aktuella utdrag ur KSSFs register. Det krävs ett lösenord som registeransvarig delar ut till de personer i föreningen som har anledning att ta del av uppgifterna för att kunna utföra sina uppdrag.

Andelsägare hänvisas istället till menyvalet Medlemmar, där det finns möjlighet att kontrollera uppgifter om båtplatser och att skicka meddelanden till registeransvarig om något ska ändras.

Kontaktpersoner

Ett kalkylblad med kontaktuppgifter för alla båtplatser. Varje rad har ett fält Changed som är en tidsstämpel när någon uppgift för personen eller båtplatsen ändrats. Om man sorterar på den kolumnen kan man enkelt se vad som ändrats nyligt.

Arbetsgrupper

Ett kalkylblad med alla arbetsgrupper. Alla båtplatsers arbetsgrupptillhörighet, kontaktperson, och kontaktinformation, sorterat på arbetsgrupp så att alla i samma arbetsgrupp ligger intill varandra. Längst upp anges alla arbetsgruppers kontaktpersoner.

Båtplatser

Ett kalkylblad med båtplatsuppgifter, för varje båtplats anges bl a bredd, kontaktperson, arbetsgrupptillhörighet, etc.

Andelslängd

Aktuell andelslängd. En lista med de andelar som finns, vilken fastighet, eller byggnad på fastighet, varje andel hör till, vilken båtplats andelen för närvarande är knuten till (om någon), samt uppgifter om kontaktperson för andelen.

Röstlängd

Senaste röstlängden. Ambitionen är att denna alltid ska vara aktuell, men det kan ibland krävas lite handpåläggning för att allt ska blir rätt, i synnerhet när fastigheter bytt ägare och vi inte ännu har alla uppgifter från lantmäteriet.

Fastighetslängd

Kalkylblad med aktuell fastighetslängd. För varje fastighet som har någon andel, eller på vilken det finns någon byggnad som har en andel, anges hur många andelar som är knutna till fastigheten eller dess byggnader, dess fastighetsbeteckning, vilka båtplatser som hör till den, dess historia i samfälligheten, en ungefärlig platsangivelse, samt de anteckningar som finns om fastigheten, t ex om byggnader med andelar.

Statistik

Kalkylblad med uppgifter om antal båtplatser, antal andelar, m m.

Ekonomi

Kalkylblad med uppgifter om ekonomin, t ex hur mycket som utdebiteras totalt, till andelsägare, och i sopavgifter.

Debiteringsunderlag

Debiteringsunderlag för innevarande år. Innan avgifterna bestämts av föreningens stämma, är den preliminär, eller finns inte överhuvudtaget.