Förfallstrafik i Kallaxskärgården!

Nu blir det förfallstrafik även i Kallaxskärgården!

Från och med hösten 2008 kommer också vi att få förfallstrafik. När de egna båtarna inte längre kan ta sig igenom isen kan bofasta på öarna boka resor med svävare en gång i veckan. Vanligtvis har vi en rätt så kort förfallstid här i inre skärgården, så troligen rör det sig bara om någon eller några veckor som det blir aktuellt med förfallstrafik. För de bofasta är det ändå av stor betydelse att de nu inte längre är avskurna från fastlandet under denna tid.

Turerna blir av endast om någon bofast ska åka, men i mån av plats kan då övriga också åka med. Återresan är inte garanterad för icke bofasta.

Hösten 2008

Förfallstiden blev i år mycket kort. Så kort att det inte blev något behov av förfallstrafik! Nu tar sig de bofasta fram på isen själva med apostlahästar eller snöskoter, så om det nu inte händer något ovanligt med vädret så blir det inte någon förfallstrafik under denna höst.

Observera! att du inte bör bege dig ut på isen utan mycket god kännedom om isförhållandena. Du måste veta var det bär. Det finns fortfarande (december 2008) många ställen där du går igenom.

Bakgrund

Under den tid då isen är för tjock för den egna båten men inte nog stadig för snöskoter eller bil är det besvärligt att bo i skärgården. Endast helikoptrar, svävare och hydrokoptrar kan då ta sig fram. Den som inte har tillgång till någon sådan får då vackert sitta antingen på sin ö eller på fastlandet. Under dessa veckor eller månader får skärgårdsbor då alltså antingen bo någon annan stans än i sitt hem eller också får de se till att de har nog med mat och andra förnödenheter för att klara sig tills föret blir bättre.

Luleå kommun har under flera år tillhandahållt förfallstrafik med svävare och helikopter för de bofasta i nordöstra delen av Luleå skärgård, t ex Junkön, Storbrändön, Långön och Hindersön (se kommunens information om förfallstrafiken). I Kallaxskärgården har det inte funnits så många bofasta så här har vi inte haft någon förfallstrafik. Men nu ska alltså detta ändras.

Det är tack vare Luleå skärgårdsförening som detta har kunnat åstadkommas. Luleå skärgårdsförening bestämmer en del om förfallstrafiken på delegation från kommunen. Föreningen anser klokt nog att alla bofasta i skärgården bör ha tillgång till förfallstrafik.