KSSF äldre dokument

Här finns vissa äldre dokument, t ex en del årsmöteshandlingar för tidigare år.

Dokument från 2015

Dokument från 2014

Dokument från 2013

Dokument från 2012

Dokument från 2011

Dokument från 2010

Dokument från 2009

Dokument från 2008

Dokument från 2007

Dokument från 2006

Dokument från 1981